:

Varför bildas urinsten?

Innehållsförteckning:

  1. Varför bildas urinsten?
  2. Vad består en njursten av?
  3. Hur lång tid tar en Njurstensoperation?
  4. Varför får man Njurbäckeninflammation?
  5. Vad ska jag dricka för att lösa upp njurstenar?

Varför bildas urinsten?

Orsak till njursten Njurstenar bildas när koncentrationen av vissa ämnen i urinen är för hög. Exempel på sådana ämnen är kalcium, oxalsyra och urinsyra. En annan bidragande orsak till njursten är att urinen innehåller för lite av sådana ämnen som motverkar stenbildning.

Vad består en njursten av?

Vanligast är kalciumstenar som består av kalciumoxalat och/eller kalciumfosfat. Cirka 90 % av alla njurstenar är kalciumstenar. Näst vanligast är infektionssten som består av karbonatapatit och/eller magnesiumammoniumfosfat. Cirka 5 % av alla njurstenar är infektionsstenar.

Hur lång tid tar en Njurstensoperation?

Små millimeterstora stenkorn kan vara kvar efteråt, men dessa kissas normalt ut med urinen. När operationen är klar lägger man in en kateter (en tunn mjuk plastslang) genom kanalen i huden till njuren. Katetern används vid efterkontrollen med röntgen. Operationen tar en till tre timmar beroende på stenens storlek.

Varför får man Njurbäckeninflammation?

Vad orsakar njurbäckeninflammation? Om du får in bakterier i urinröret som tar sig upp i de övre urinvägarna kan du en infektion i njurarna. En njurbäckeninflammation kan orsakas av olika bakterier. Kolibakterier är vanligast – de finns naturligt i tarmen och kan ibland sprida sig via huden eller slemhinnorna.

Vad ska jag dricka för att lösa upp njurstenar?

Uratsten kan lösas upp med alkalisering av urinen, bikarbonat eller citrat används.