:

Har skapat raukar?

Innehållsförteckning:

  1. Har skapat raukar?
  2. Vad vittnar raukar om?
  3. Hur kom raukarna till?
  4. Varför heter det raukar?
  5. Har också raukar?
  6. Var hittar man raukar?

Har skapat raukar?

En rauk är en av abrasion formad sten, ett geologiskt vittringsfenomen som bildas när relativt mjukare bergarter vid stränder eroderas av det omgivande havet och en hårdare kärna av kalksten blir kvar. Den ännu pågående landhöjningen efter den senaste nedisningen tar raukar upp ur havet.

Vad vittnar raukar om?

Berggrunden på Gotland vittnar om att de sediment (som sedan kom att bilda den kalkrika berggrunden) avsattes i ett grunt tropiskt hav. De mäktiga raukarna har bildats av erosion – vind, vatten, vågor, gravitationsrörelser och levande organismer. Raukarna varierar i höjd från någon meter upp till 8 meter.

Hur kom raukarna till?

En rauk är resterna av ett rev som bildades när Sverige låg under vatten och var ett tropiskt hav, för runt 430 miljoner år sedan. Reven byggdes upp av svampdjur, koraller mm. Våra största och flesta raukar finns på Gotland och Fårö.

Varför heter det raukar?

Etymologi. 'Rauk' är ett gutniskt ord, i svenskan sedan 1852, rotbesläktat via fornnordiska hraukur med bland annat råge och dialektala rök i betydelsen 'skyl'.

Har också raukar?

Raukar hittar man från Fårö i norr till Hoburgen i söder, och på flera ställen står de samlade i så kallade raukfält som är flera hundra meter både på längden och på bredden. Det största, med flera hundra raukar, finns vid Digerhuvud utefter en drygt tre kilometer lång sträcka längs Fårös nordvästra strand.

Var hittar man raukar?

Det finns raukar på ett 25-tal platser på ön Gotland. De största raukfälten finns på norra Gotland och Fårö, samt på mellersta Gotlands ostkust, på Karlsöarna och på Storsudret i söder.