:

Hur stor är Amazonas?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stor är Amazonas?
 2. Hur mycket regnar det i Amazonas?
 3. Hur samarbetar djuren i regnskogen?
 4. Hur lever folk i Amazonas?
 5. Varför regnar det mycket i Amazonas?
 6. Hur mycket koldioxid tar Amazonas upp?
 7. Hur kan Djur hitta föda i regnskogen?
 8. Vilka djur lever i djungeln?
 9. Hur bor människor i regnskogen?

Hur stor är Amazonas?

6.7 million km² Amazon Rainforest/Area

Hur mycket regnar det i Amazonas?

En regnskog är en ständigt grön skog i områden med en nederbörd av minst cirka 2.000 mm/år, fördelad över minst 9–10 av årets månader. De flesta områdena i Amazonas får mellan 2.000–3.000 mm regn/år.

Hur samarbetar djuren i regnskogen?

I regnskogen lever många växter och djur i symbios. Det betyder att de behöver varandra för att överleva. Många växter har utvecklat ett liv där de är helt beroende av en speciell insekt, fågel eller fladdermus.

Hur lever folk i Amazonas?

Människorna lever av det regnskogen ger. Med regnskogen försvinner också kulturer och mycket värdefull kunskap. Amazonas regnskog är hem åt 385 stamfolk som talar mer än 300 olika språk. En del stammar som levt isolerade har inte utvecklat ett immunförsvar mot vanliga sjukdomar som finns i övriga världen.

Varför regnar det mycket i Amazonas?

Men när skogen huggs ner minskar transpirationen till atmosfären och vattnet rinner istället ut i havet vilket minskar mängden moln och regn över Amazonas och omkringliggande områden, något som kan hota flera träd som i sin tur förlorar sin förmåga att förse atmosfären med fuktighet.

Hur mycket koldioxid tar Amazonas upp?

Varje år absorberar Amazonas ungefär 430 miljoner ton kol, vilket motsvarar åtta gånger så mycket som Sveriges utsläpp. Dessutom finns enorma mängder kol lagrade i ved och annan växtlighet, kol som ombildas till koldioxid och släpps ut till atmosfären som växthusgas om skogen brinner eller huggs ner.

Hur kan Djur hitta föda i regnskogen?

Här i regnskogen omsätts skogen näring nästan omedelbart. När ett löv faller till marken tar det ibland bara några timmar innan bladet är nedbrutet då jorden är full av olika nedbrytare som svampar, maskar och insekter. Skorpioner och mångfotingar, som skolopendrar, hjälper också till och trivs i den fuktiga jorden.

Vilka djur lever i djungeln?

8 vackra djur i Amazonas regnskog

 • Tukan.
 • Jätteutter.
 • Sengångare.
 • Svart kajman.
 • Hyacintara.
 • Jaguar.
 • Kapybara.
 • Satansapa.

Hur bor människor i regnskogen?

Tropiska regnskogar är hem till stamfolk som hittar mat, skydd och medicin i sin omgivning. Idag är det väldigt få skogsfolk som lever på ett traditionellt vis; de flesta har blivit undanträngda av nybyggare eller så har de blivit tvingade att ge upp sin livsstil av regeringen.