:

Vad är det som skapar norrsken?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det som skapar norrsken?
  2. Kan man se norrsken i Dalarna?
  3. Kan norrsken vara farligt?
  4. När är det norrsken i Sverige?
  5. Finns norrsken bara i Sverige?
  6. Är norrsken grönt?
  7. När kan man se norrsken i Östergötland?
  8. Kan man se norrsken i Sundsvall?
  9. När är norrsken som starkast?
  10. Hur ofta kan man se norrsken?

Vad är det som skapar norrsken?

Norrsken uppstår när solvinden slår emot magnetosfären, det område som kontrolleras av Jordens magnetfält, och tvingar ner laddade partiklar (elektroner) med hög hastighet ner i atmosfären . Precis som uppspelta skolbarn krockar partiklarna med syre- och kvävepartiklar och överför energin till de två gaserna.

Kan man se norrsken i Dalarna?

Så, var i Sverige kan man se norrsken? Du har bäst chanser att se norrsken i norra Sverige och under vinterhalvåret. Du kan se det mer söderut i landet och under sommar och höst, även om det är ovanligare. Vill du ge dig själv bäst chanser är det som sagt på vintern i Norrland som har bäst prognos för norrsken.

Kan norrsken vara farligt?

Atomer och molekyler som krockar med jordens atmosfär Norrsken är ett otroligt vackert fenomen. Men skenet är ett resultat av farliga partiklar som slungas mot jorden från solen.

När är det norrsken i Sverige?

Vintersäsongen i Arktis sträcker sig från slutet av september till slutet av mars/början av april. Under denna tid och med rätt förhållanden är den arktiska himlen mörk nog för att norrsken ska vara synligt. Ljusfenomenet är som mest aktivt kring dagjämningarna i mars och september.

Finns norrsken bara i Sverige?

Om du vill se norrsken i Sverige Norrsken kan ibland synas i södra Sverige, men bäst chanser att se norrsken är under vinterhalvåret i Norrland. Polarskenen är ljussvaga fenomen och de syns därför inte under dagen eller sommartid när det är ljusa nätter. Givetvis krävs det att himlen är någorlunda molnfri.

Är norrsken grönt?

Det är dessa atomer som ger upphov till de färger vi ser i norrskenet då atomerna blir exciterade på olika nivåer i atmosfären. Den vanligast förekommande färgen i norrskenet är grönt. När solvinden träffar miljontals syreatomer samtidigt i jordens atmosfär, exciterar det syreatomerna under en stund.

När kan man se norrsken i Östergötland?

– Det kommer att vara 70 procents sannolikhet för en stark magnetisk storm de närmaste 48 timmarna så om det blir klart väder är det en bra chans att kunna se norrsken ner mot Östergötland onsdag–torsdag.

Kan man se norrsken i Sundsvall?

Från Kp-index 3 finns chans att norrsken kan ses från Holm och Sundsvall (källa). Lär dig mer om Kp-index här. Prognoser från Alaska geomagnetic institute och SpaceWeatherLive.com. Norr om den smala linjen finns möjlighet att se norrsken.

När är norrsken som starkast?

För att kunna se norrskenet måste det vara molnfritt och mörkt. Under vintern i Lappland så innebär en molnfri himmel oftast att temperaturen dalar så därför tror en del människor ännu idag att norrskenet i sig ger kyla. Den tid på året som är bäst, är med tanke på mörkret slutet på augusti till april.

Hur ofta kan man se norrsken?

Från oktober till slutet av mars kan man se norrsken mer eller mindre varje kväll.