:

Hur kan du bidra till att uppnå verksamhetens mål?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan du bidra till att uppnå verksamhetens mål?
 2. Varför utvecklingssamtal?
 3. Vilka behov av utveckling finns för din egen del?
 4. Vad kan jag bidra med till verksamheten?
 5. Vad vill du bidra med till verksamheten?
 6. Vad är viktigt vid medarbetarsamtal?
 7. Vad är syftet med utvecklingssamtal i förskolan?
 8. Vad gör man på ett utvecklingssamtal?

Hur kan du bidra till att uppnå verksamhetens mål?

Tydliga mål och uppgifter

 • Visa upp målen. Sätt upp de mål ni har som grupp. Placera dem väl synligt, gärna på någon plats där ni ofta passerar (som ett fikarum) så att ni blir påminda om dem i vardagen.
 • Repetera målen. Repetera era mål vid till exempel arbetsplatsträffar. ...
 • Fira framgångar. Prata om och fira framgångar!

Varför utvecklingssamtal?

Se utvecklingssamtalet som ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling . Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Vilka behov av utveckling finns för din egen del?

Du ska ha möjlighet att få en god löneutveckling när du bidrar till en bra verksamhet, och du behöver ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. För att du ska trivas på job- bet behöver det också finnas möjlig- heter att utvecklas och ta kliv framåt. Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete.

Vad kan jag bidra med till verksamheten?

Hur kan jag då bidra till arbetsglädje på jobbet?

 • Utgå från dig själv. För att vara en bra förebild och glädjespridare måste du börja med dig själv. ...
 • Släng offerkoftan! Tycker du något fungerar dåligt eller att stämningen inte är på topp på jobbet? ...
 • Omvänd det negativa. ...
 • Teamwork är nyckeln.

Vad vill du bidra med till verksamheten?

Vad kan du bidra med och varför ska vi välja just dig? Utgå från vad det stod i jobbannonsen att arbetsgivaren sökte och koppla ihop hur du med dina erfarenheter och kunskaper är rätt person för tjänsten. Här kan du nämna flera saker om dig själv som gör att du passar för tjänsten.

Vad är viktigt vid medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtalet ska fokusera på din prestation och din utveckling. Du ska även få information och stöd för att kunna göra ett jobb som både du och din chef är nöjda med. Samtalet ska också vara ett tillfälle för dig att prata om saker du funderat på, undrar över eller vill förbättra.

Vad är syftet med utvecklingssamtal i förskolan?

Det ska vara ett samtal som fokuserar på eleven och eleven ska få möjlighet att vara delaktig och bli lyssnad på. Samtalet ska ha formen av en väl förberedd och strukturerad dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare, där alla parter kan bidra med information om hur eleven trivs och utvecklas på bästa sätt.

Vad gör man på ett utvecklingssamtal?

7 tips för ett lyckat utvecklingssamtal

 1. Skapa en dialog och utveckla ditt lyssnande. ...
 2. Lämna ut frågeställningar före samtalet. ...
 3. Välj rätt mötesmiljö ...
 4. Sätt ram och struktur för utvecklingssamtalet. ...
 5. Gör en handlingsplan. ...
 6. Se till att beslut följs upp och löften infrias. ...
 7. Håll utvecklingssamtal minst en gång per år.