:

Måste jag betala tillbaka CSN?

Innehållsförteckning:

  1. Måste jag betala tillbaka CSN?
  2. Vad händer med mitt studielån om jag dör?
  3. Kan man betala av studielånet snabbare?
  4. Kan man få CSN om man har återkrav?
  5. Vem ärver mina skulder?
  6. Vem får mina skulder om jag dör?

Måste jag betala tillbaka CSN?

Om du har fått pengar av CSN som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav. Det kan exempelvis bero på att du har avbrutit dina studier eller haft ogiltig frånvaro. Här hittar du information om kostnader, regler och vad som händer om du inte betalar.

Vad händer med mitt studielån om jag dör?

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav.

Kan man betala av studielånet snabbare?

Om du vill betala på ditt lån i lite snabbare takt, kan du när som helst göra extra inbetalningar. Betala när du vill, och använd samma OCR‑nummer och bankgironummer som du använder för en ordinarie inbetalning. ... Du som har lån utbetalda från 1 januari 2022 gör din extra inbetalning till bankgironummer .

Kan man få CSN om man har återkrav?

Du kan inte studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår. Om det finns synnerliga skäl kan du studiemedel även om du inte skött återbetalningen. Prövningen är dock mycket sträng.

Vem ärver mina skulder?

Du ärver inte skulder Du ärver alltså aldrig skulder. Skulden ska betalas med tillgångarna i dödsboet. Bor du utomlands behöver du känna till EU-förordningen om arvsrätt.

Vem får mina skulder om jag dör?

Arvingarna ärver inte skulderna, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas. När tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla räkningar och skulder, finns det inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras.