:

Hur bildas en Moränrygg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bildas en Moränrygg?
  2. Vilket håll gick inlandsisen?
  3. Hur har landskapet formats av inlandsisen?
  4. Hur har isen format landskapet?
  5. Hur drog sig inlandsisen tillbaka?
  6. Hur bildas Bottenmorän?
  7. Hur bildas Landskapsformer?

Hur bildas en Moränrygg?

En iskristall i våra Svenska fjäll, kan för att bli transporterad genom hela längden, ta på sig några tusen år. Då isen rör sig kommer det att bli friktion mot berget och till slut sliter ismassorna med sig grus och bergmjöl. Detta fenomen kan man betrakta där glaciären slutar, där det bildas moränryggar.

Vilket håll gick inlandsisen?

Isen rörde sig fortlöpande från isdelaren längs fjällkedjan i grova drag mot sydost ut över Norrland, mot söder ut över Svealand och likt en solfjäder åt väster, söder och öster över Götaland. Väster om isdelaren rörde sig isen västerut eftersom isen rör sig radiellt ut från sitt masscentrum.

Hur har landskapet formats av inlandsisen?

8000 år efter att isen har smält bort stiger vår landyta fortfarande. Alltså har det Nordiska landskapet skadats rejält då isen tog med sig löst material, nötte, slipade och bröt berggrunden. Fjällen, skärgården, skogslandet och slättlandet har formats till en stor del av inlandsisen.

Hur har isen format landskapet?

Avsmältningen efter inlandsisen som startade för omkring 10 000 år sedan har präglat landskapets utveckling på flera sätt. Stora delar av Sverige hade tidigare varit nedtryckt under havsytan av isens tyngd men i och med avsmältningen lättade trycket på jordskorpan.

Hur drog sig inlandsisen tillbaka?

När isen efter den senaste istiden drog sig tillbaka så bildades en stor smältvattensjö av sötvatten från den smältande inlandsisen. Detta var det första förstadiet till Östersjön. Den Baltiska issjön växte fram under nästan tretusen år och hade sitt utlopp via ett jättelikt vattenfall i Öresund.

Hur bildas Bottenmorän?

Bottenmorän består av material som utsatts för hårt tryck av isen genom att den befunnit sig i isens nedre delar och avsatts under isen. Bottenmoränen blir hårt packad och kallades förr pinnmo.

Hur bildas Landskapsformer?

Landskapet omkring oss har under miljontals år formats av geografiska krafter. De kan delas in i fyra olika typer – fluvial, glacial, litoral och eolisk landskapsbildning. Med enklare ord kan man säga att landskap kan formas av vatten, glaciärer, hav och sand.