:

Hur skapades fjällkedjan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapades fjällkedjan?
  2. Hur ser Sveriges berggrund ut?
  3. På vilket sätt syns det att skanderna är äldre än Alperna?
  4. Hur syns det att skanderna är äldre än Alperna?
  5. Vilka bergskedjor håller fortfarande på att bildas?
  6. Är Sveriges berggrund rik på?
  7. Hur har Sveriges berggrund bildats?

Hur skapades fjällkedjan?

Fjällkedjan uppkom genom kollision mellan den nordamerikanska litosfärsplattan (Laurentia) och den nordeuropeiska (Baltica) under silur till devon för ca 444–359 miljoner år sedan.

Hur ser Sveriges berggrund ut?

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, rester av ett sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden. Det svenska urberget utgör en del av ett ur berggrundssynpunkt stabilt område, den så kallade Fennoskandiska urbergsskölden (se kartan nedan).

På vilket sätt syns det att skanderna är äldre än Alperna?

a) Alperna är en ganska “ung” bergskedja i relation till hur gammal jorden är, bara cirka 40 miljoner år gammal. Det kan man faktiskt se om man tittar på de olika topparna.

Hur syns det att skanderna är äldre än Alperna?

a) Alperna är en ganska “ung” bergskedja i relation till hur gammal jorden är, bara cirka 40 miljoner år gammal. Det kan man faktiskt se om man tittar på de olika topparna.

Vilka bergskedjor håller fortfarande på att bildas?

Erosionen är särskilt kraftig i unga bergskedjor som ännu höjer sig. Till slut tar de nedbrytande krafterna överhanden, och bergskedjan planas ut allt mer för att slutligen (efter flera hundra miljoner år) helt försvinna. Världens nuvarande högsta bergskedja är Himalaya i Asien.

Är Sveriges berggrund rik på?

Ofta samverkar de bördighetsfrämjande faktorerna, d.v.s. en lättvittrad berggrund är ofta rik på näringsrika mineral och samtidigt benägen att ge upphov till finkorniga jordarter. Man kan därför göra en uppdelning av berggrunden utifrån hur god näringsstatus den ger upphov till.

Hur har Sveriges berggrund bildats?

Berggrunden bildas När Grönland kolliderade med Skandinavien för cirka 420 miljoner år sedan gav det upphov till den svenska fjällkedjans berggrund.