:

Vad finns det för bakomliggande orsaker till franska revolutionen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för bakomliggande orsaker till franska revolutionen?
 2. Varför hade Frankrike ont om pengar under franska revolutionen?
 3. Vad var det som fransmännen gjorde uppror mot?
 4. Vilka var de tre stånden i Frankrike?
 5. Vilken är den viktigaste orsaken till franska revolutionen?
 6. Varför var Frankrikes ekonomi i kris?
 7. Varför hade kungen och franska staten ont om pengar?
 8. Varför hade den franska staten ont om pengar under 1700 talet före revolutionen?
 9. Vad orsakade skräckväldet?
 10. Hur var det att leva under franska revolutionen?

Vad finns det för bakomliggande orsaker till franska revolutionen?

ANNONS

 • Upplysningens idéer.
 • Amerikanska revolutionen.
 • Missväxt och svält.
 • Missnöje mot hovets livsstil.
 • Missnöje mot adelns rättigheter.
 • Frankrikes misslyckade utrikespolitik.
 • Borgarna krävde politiska rättigheter.

Varför hade Frankrike ont om pengar under franska revolutionen?

Den franska staten hade nästan alltid ont om pengar på grund av alla krig dom var med i. Sjuårskriget hade kostat väldiga summor. Staten var då på gränsen till konkurs. ... Adeln var befriad från att betala in skatt till staten, men hade rätt att för egen del driva in skatter och avgifter från bönderna.

Vad var det som fransmännen gjorde uppror mot?

De revolutionära kämpade främst för avskaffandet av de orättvisa privilegierna. Jämlikhet och rösträtt! Inspirerad av amerikanerna drömde upprorsmakarna om likhet inför lagen. I augusti 1789 antog Nationalförsamlingen en lag som avskaffade privilegierna och alla män fick rösträtt.

Vilka var de tre stånden i Frankrike?

2. Frankrike var ett ståndssamhälle som bestod av samhällsklasserna adel, präster och det tredje ståndet.

Vilken är den viktigaste orsaken till franska revolutionen?

Orsakerna till franska revolutionen var många och gick långt tillbaka i tiden. Några av de viktigaste var: Det tredje ståndet krävde förändring. Missnöje med skatter.

Varför var Frankrikes ekonomi i kris?

Skuldsatt stat efter sjuårskriget, men det blev bara värre. Frankrikes krigsskuld efter det Amerikanska frihetskriget ledde till helt tom statskassa. Kungen ville lösa den ekonomiska krisen genom att införa mer och mer skatt, folket betalde mer och mer, trotts det blev ekonomin sämre och sämre.

Varför hade kungen och franska staten ont om pengar?

Staten hade ont om pengar. Kungen var svag, vilket gjorde att adelsmännen tagit makten över landsbygden. ... Kungen kunde inte tvinga adeln och prästerna att betala skatt. När adeln tagit makten över landsbygden kunde de utkräva allt högre skatter av bönderna, vilket gjorde att missnöjet växte.

Varför hade den franska staten ont om pengar under 1700 talet före revolutionen?

Frankrike som nation hade ont om pengar, det berodde t. ... på att det hade varit missväxt och att mycket av pengarna gick till krig. Kungen ville ändra på detta så han kallade till riksdagen. Det fanns tre stånd (klasser): Adeln, kyrkan och det tredje ståndet som till mestadels var bönder.

Vad orsakade skräckväldet?

Skräckväldet[redigera | redigera wikitext] Väldet uppstod genom tidens uppeldade revolutionära tankar, antiklerikalism och godtyckliga anklagelser om förräderi av "kommittén för allmän säkerhet".

Hur var det att leva under franska revolutionen?

Samhället var uppdelat i tre olika stånd. Bönder och borgare, liksom huvuddelen av folket, förutom adel och präster tillhörde det tredje ståndet och stod lägst. I det tredje ståndet hade borgarna mest makt och inflytande. Klasskillnaderna medförde stora privilegier för adeln som tillhörde det näst högsta ståndet.