:

Hur får man tillbaka finskt medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man tillbaka finskt medborgarskap?
 2. Kan man få finskt medborgarskap?
 3. Hur blir man finsk?
 4. Vad kostar det att ansöka om finskt medborgarskap?
 5. Har jag kvar mitt finska medborgarskap?
 6. Hur får jag fram mitt finska personnummer?
 7. Hur kollar man sitt medborgarskap?
 8. Hur lång tid tar det att bli finsk medborgare?
 9. Hur ta reda på medborgarskap?
 10. Vad krävs för att få finskt medborgarskap?
 11. Hur kan du få svenskt medborgarskap?
 12. Vad innebär ett flerfaldigt medborgarskap?

Hur får man tillbaka finskt medborgarskap?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap med en medborgarskapsanmälan. Du kan dock inte återfå ditt finska medborgarskap genom en anmälan om du har förlorat det för att du har lämnat felaktiga uppgifter i en tidigare ansökan om med-borgarskap och fått ditt medborgarskap på felaktiga grunder.

Kan man få finskt medborgarskap?

Du kan få finskt medborgarskap på ansökan, om din identitet har utretts tillförlitligt och du uppfyller de övriga villkoren för beviljande av medborgarskap. I vissa fall kan du få medborgarskapet efter anmälan, vilket går snabbare och kostar mindre.

Hur blir man finsk?

För att få finskt medborgarskap genom en medborgarskapsansökan krävs något av följande:

 1. Du kan tillförlitligt intyga din identitet.
 2. Du är minst 18 år gammal eller gift.
 3. Du har bott i Finland tillräckligt länge. ...
 4. Du har inte begått brott.

Vad kostar det att ansöka om finskt medborgarskap?

Migrationsverkets avgifter (€) 2022

Medborgarskapsärenden
Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap690-
Medborgarskapsanmälan160120
- sökanden är mindreårig (under 18 år)10080
Frågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus100-

Har jag kvar mitt finska medborgarskap?

Du kan behålla ditt finska medborgarskap om du har en tillräcklig anknytning till Finland. För att förmedla en anmälan om förändrade uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar beskickningen ut en expeditionsavgift.

Hur får jag fram mitt finska personnummer?

Mer information om personbeteckning från Skatteförvaltningen hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Hur kollar man sitt medborgarskap?

I folkbokföringsregistret registreras bland annat uppgifter om ditt medborgarskap. Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Hur lång tid tar det att bli finsk medborgare?

Om du är medborgare i ett nordiskt land men inte uppfyller alla villkor för att få medborgarskap genom anmälan eller vill få finskt medborgarskap redan efter att ha bott i Finland i två år kan du bli finsk medborgare genom ansökan.

Hur ta reda på medborgarskap?

I folkbokföringsregistret registreras bland annat uppgifter om ditt medborgarskap. Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Vad krävs för att få finskt medborgarskap?

 • För att få finskt medborgarskap genom en medborgarskapsansökan krävs något av följande: Du kan tillförlitligt intyga din identitet. Du är minst 18 år gammal eller gift. Du har bott i Finland tillräckligt länge.

Hur kan du få svenskt medborgarskap?

 • Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap. Om du är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen. Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Beställ personbeviset Ansökan om svenskt medborgarskap.

Vad innebär ett flerfaldigt medborgarskap?

 • Flerfaldigt (dubbelt) medborgarskap Både Finland och Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit svensk medborgare eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.