:

Varför går man upp i vikt av vissa läkemedel?

Innehållsförteckning:

  1. Varför går man upp i vikt av vissa läkemedel?
  2. Kan man gå upp i vikt av saroten?
  3. Kan man gå upp i vikt av lamotrigin?
  4. Kan man gå upp i vikt av sömntabletter?
  5. Varför går man upp i vikt av olanzapin?
  6. Måste man gå upp i vikt av kortison?
  7. Kan man gå upp i vikt av penicillin?
  8. Kan man gå upp i vikt av antihistamin?
  9. Vad är metabola biverkningar?

Varför går man upp i vikt av vissa läkemedel?

Mekanismen för detta utgörs bland annat av minskad natriumutsöndring, vätskeretention, ökad fettlagring samt proliferation av nya fettceller [3]. Huvuddelen av viktuppgången ses inom sex månader [3].

Kan man gå upp i vikt av saroten?

Eventuella biverkningar av Saroten Några vanliga biverkningar är sömnighet, illamående och viktökning. Prata med läkare eller apotekspersonal om du undrar över eventuella biverkningar av din medicin.

Kan man gå upp i vikt av lamotrigin?

Den har fått speciell användning för patienter med bipolär sjukdom eftersom den inte förorsakar överslag från depression till mani. Medicinen ger heller inte viktuppgång eller sexuella biverkningar. Medlet används också mot epilepsi.

Kan man gå upp i vikt av sömntabletter?

Biverkningar. En del personer som använder läkemedlet kan bli trötta och dåsiga dagen efter. En del som använder läkemedlet kan också få ökad aptit och gå upp i vikt.

Varför går man upp i vikt av olanzapin?

Olanzapin och klozapin är de neuroleptika som ger störst viktuppgång och är av den anledningen inte förstahandsalternativ. Klozapin har en särställning eftersom det fungerar vid behandlingsrefraktär psykos, så där är det tyvärr inte alltid lätt att byta till något annat. Använd ytterst väl avvägda doser.

Måste man gå upp i vikt av kortison?

Benskörhet ökar risken för benbrott. Därför får du recept på läkemedel som minskar risken för benskörhet när du tar kortison. Andra biverkningar som är mindre vanliga kan till exempel vara dessa: Ökad vikt.

Kan man gå upp i vikt av penicillin?

Forskarna tror att antibiotika kan påverka magbakterier, vilket kan leda till viktökning. Men de påpekar att det behövs fler studier för att bekräfta sambandet. Studien har publicerats i tidskriften International Journal of Obesity.

Kan man gå upp i vikt av antihistamin?

Övriga läkemedel som studerades var antihypertensiva medel, antihistaminer och hormoner, där glukokortikoider gav en viss viktökning. Många läkemedel saknas i sammanställningen på grund av brist på information om viktpåverkan.

Vad är metabola biverkningar?

Viktökning, bukfetma, minskad glukostolerans, högt blodtryck och i längden ökad risk för metabola syndromet är metabola biverkningar som till viss del beror på psykossjukdomen och livsstilen i patientgruppen, men där den behandlingsinducerade riskökningen skiljer sig mellan olika antipsykotika.