:

Kan man få ut flextid i pengar?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få ut flextid i pengar?
  2. Varför flextid?
  3. Hur räknar man flextid?
  4. Hur mycket minus Flex?
  5. Hur många timmar är heltid vision?
  6. Vad är komp ledigt?
  7. Vad är skillnaden mellan flextid och Komptid?
  8. Hur många Komptimmar får man i månaden?

Kan man få ut flextid i pengar?

Det flextidssaldo du har avser den tid du arbetat eller varit ledig under det fastlagda flextidsutrymmet. ... Meningen är att du ska justera din arbetstid och vara ledig motsvarande tid under flextiden. Om du slutar ditt arbete bör du vara beredd på att få löneavdrag som motsvarar eventuellt minussaldo.

Varför flextid?

Flextid har länge setts som en möjlighet att ge den anställde mer kontroll över sin egen tid och större möjligheter att få ekvationen arbete och familj att gå ihop. Flextid är till fördel t. ex. för dem som reser kollektivt till arbetet eller ska hämta barn på dagis.

Hur räknar man flextid?

Flextiden kan exempelvis vara mellan klockan 7:00 och 9:00 samt mellan klockan 15:30 och 18:00 under en arbetsdag. I ett system med flextid brukar det normalt finnas en bestämmelse om att lunchrasten för heltidsanställda minst måste vara 30 minuter men att lunchflex i ytterligare 60 minuter medges.

Hur mycket minus Flex?

anses vara fullgjorda enligt normaltiden som finns i arbetstagarens schemalagda tid. 40 timmar och som mest minus 20 timmar. I mellanperioden finns möjlighet att ha saldo som ligger utanför denna ram. Avstämning av saldo Avstämning skall ske två gånger per år.

Hur många timmar är heltid vision?

Ordinarie arbetstid som är förlagd till såväl vardagar som sön- och helgdagar är vid heltidsanställning i genomsnitt 37 timmar per vecka. Vid ständig nattjänstgöring är ordinarie arbetstid vid heltidsanställning i genomsnitt 36 timmar och 20 minuter per vecka.

Vad är komp ledigt?

Du kan välja att bli kompenserad med pengar eller ledighet. Om du väljer att bli kompenserad med ledighet heter det kompensationsledighet, som i vardagligt tal kallas för kompledighet.

Vad är skillnaden mellan flextid och Komptid?

Flextid är tid du själv bestämmer över, till exempel om du vill gå till tandläkaren och behöver gå två timmar tidigare en dag. ... Om du däremot är tvungen att slutföra ett arbete eller är överhopad med uppgifter som du måste göra för att få näsan ovanför vattenytan, handlar det inte längre om flextid – utan om övertid.

Hur många Komptimmar får man i månaden?

Enligt kollektivavtal för tjänstemän är bestämmelsen: 1 timme komptid för varje mertidstimme, 1,5 timmar komptid för varje enkel övertidstimme, 2 timmar komptid för varje kvalificerad övertidstimme.