:

Är färdtjänst gratis?

Innehållsförteckning:

  1. Är färdtjänst gratis?
  2. Hur fungerar färdtjänst i Stockholm?
  3. Hur fungerar färdtjänsten?
  4. Har jag rätt till färdtjänst?
  5. Vem betalar för färdtjänst?

Är färdtjänst gratis?

Vad kostar färdtjänst och sjukresor? Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken.

Hur fungerar färdtjänst i Stockholm?

Som färdtjänstresenär får du resa hur mycket du vill och kan i SL-trafiken utan extra kostnad med ditt färdtjänstkort. Du kan använda ditt kort i spärren eller visa det för förare eller spärrvakter. Du får även ta med dig en extra person på resan utan att det kostar något.

Hur fungerar färdtjänsten?

När du beviljats färdtjänst blir du inlagd i ett datasystem och får ett kundnummer. Du använder detta kundnummer när du beställer resor. Du måste boka en viss tid i förväg. Du bokar oftast via telefon (men möjligheten att boka via Internet kommer troligen att öka de kommande åren).

Har jag rätt till färdtjänst?

Vad krävs för att tillstånd för färdtjänst? Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Vem betalar för färdtjänst?

Du betalar bara en del av kostnaden Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel.