:

Hur räknar man ut allmän pension?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut allmän pension?
  2. När får man allmän pension?
  3. Vad är allmän pension i Sverige?
  4. Hur mycket kan du tjäna in till allmän pension?
  5. Vad består den allmänna pensionen av?
  6. Hur mycket tjänar du in till pension?

Hur räknar man ut allmän pension?

År 2021 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 511 500 kronor eller 42 625 kronor per månad. ** Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet. *** Från det år du fyller 66 år är brytpunkten för statlig skatt 618 700 för år 2022.

När får man allmän pension?

Du kan tidigast börja ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder, men någon övre åldersgräns finns inte. Kom ihåg att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre pension får du. Du kan göra en prognos utifrån dina önskemål och se hur just din pension blir.

Vad är allmän pension i Sverige?

  • Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också en del i den allmänna pensionen som inte tjänas in genom inkomst, garantipensionen.

Hur mycket kan du tjäna in till allmän pension?

  • För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 008 kronor (2020). Det finns också ett tak för intjänande till pensionen. För att nå det behöver du ha en inkomst på 538 700 kronor per år (2020). Det motsvarar 44 892 kronor per månad (2020).

Vad består den allmänna pensionen av?

  • Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För dig som är född mellan kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt garantipension.

Hur mycket tjänar du in till pension?

  • Det som du tjänar in till pension via den pensionsavgift som betalas in till din allmänna pension kallas pensionsrätt. Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Olika händelser i livet påverkar pensionen.