:

Vilken kontoplan enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken kontoplan enskild firma?
 2. Vilka Kontoplaner finns?
 3. Vilka Kontoklasser innehåller bas planen?
 4. Vilka är Kostnadskonton?
 5. Vilka typer av affärshändelser bokförs på Resultatkonton?
 6. Vad är en Kontogrupp?
 7. Vilken Kontoklass hör varuinköp?
 8. Vilka andra lagar kan påverka företagens bokföring?

Vilken kontoplan enskild firma?

Kontoplanen Ensk. frima Bas 2007 Förenklat bokslut (K1) är anpassad för enskilda firmor med förenklat årsbokslut, K1. Kontoplanen bygger på NE2007. För att kunna välja kontoplanen måste du därför välja NE2007 som kontoplanstyp när du skapar ditt företag eller när du skapar ett nytt år.

Vilka Kontoplaner finns?

BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform....BAS-kontoplaner

 • kontoklass 1 för tillgångar.
 • kontoklass 2 för skulder.
 • kontoklass 3 för intäkter.
 • kontoklass 4-8 för kostnader.

Vilka Kontoklasser innehåller bas planen?

I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser:

 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer )
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder ()
 • Kontoklass 3 för intäkter ()
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader ()
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader ()

Vilka är Kostnadskonton?

Debet och kredit – två sidor av varje konto

KontoklassDebetKredit
1, TillgångarÖkarMinskar
2, SkulderMinskarÖkar
3, IntäkterMinskarÖkar
4, KostnaderÖkarMinskar

Vilka typer av affärshändelser bokförs på Resultatkonton?

Beskrivning

KontonrTransaktionDebet (vänster)
1Tillgångar (balanskonto)↑ Ökar
2Eget kapital och skulder (balanskonto)↓ Minskar
3Intäkter (resultatkonto)↓ Minskar
4–7Kostnader (resultatkonto)↑ Ökar

Vad är en Kontogrupp?

I en kontoplan delas kontona in i olika grupper så att konton som hör ihop bildar en grupp. De två första siffrorna i ett kontonummer visar kontogruppen.

Vilken Kontoklass hör varuinköp?

Löpande bokföring Ett vanligt varuinköpskonto är konto 4000 Inköp av varor från Sverige och utgifter för varuinköp debiteras något av kontona i kontogrupp 40-45 beroende på vad inköpet avser.

Vilka andra lagar kan påverka företagens bokföring?

Bestämmelserna om årsbokslut och årsredovisning finns i årsredovisningslagen, ÅRL (). Även andra lagar kan innehålla regler som påverkar bokföringen....Bokföringens utformning

 • registreringsordning,
 • redovisningsperiod,
 • verifikationsnummer eller motsvarande identifikationstecken,
 • kontering, och.
 • bokfört belopp.