:

Vad kostar det att betala en räkning på Nordea?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att betala en räkning på Nordea?
 2. Hur gör man en Utlandsbetalning Nordea?
 3. Hur mycket pengar får man föra över till annat konto Handelsbanken?
 4. Vad kostar det att betala en räkning på posten?
 5. Hur ska man uppge ett personkonto hos Nordea?
 6. Hur gör man betalning till andra konton i Nordea?
 7. Vad är clearingnummer i Nordea personkonto?
 8. Hur ska man uppge ett personnummer hos Nordea?

Vad kostar det att betala en räkning på Nordea?

Pris för KuvertGiro

SpecifikationPris
Månadsbetalning (Inkl. 16 betalningsblanketter per kalenderår) Ordinarie pris Premiumkund och Förmånskund Pensionär över 65 år28 kr 14 kr 21 kr

Hur gör man en Utlandsbetalning Nordea?

För att göra en utlandsbetalning behöver du aktivera tjänsten. Detta görs via Kundservice på telefon 0771-22 44 88. I samtalet behöver du kunna legitimera dig och sedan signera aktiveringen av tjänsten med hjälp av Mobilt BankID eller kort och kortläsare. Vi behöver även uppdatera dina kunduppgifter hos oss.

Hur mycket pengar får man föra över till annat konto Handelsbanken?

Alternativt kan du göra fler transaktioner genom att logga in på Internettjänsten med kort och kortläsare. När du sparar en mottagare via appen gäller samma beloppsgräns som för en ej sparad mottagare, d v s 50 000 kr per dag. Den högre beloppsgränsen 200 000 kr per dag börjar gälla 21 dagar efter betalningsdagen.

Vad kostar det att betala en räkning på posten?

Det är ofta dyrt. Det kan kosta upp till 150 kr för en enda räkning och är du inte kund i banken kan det kosta ännu mer. Om du vill betala räkningen med sedlar och mynt måste du dessutom hitta ett bankkontor som tar emot kontanter.

Hur ska man uppge ett personkonto hos Nordea?

 • Nordea Personkonto. Den som har ett Personkonto hos Nordea kan välja att ha sitt personnummer som kontonummer. Den som ska göra överföringar till ett personkonto behöver i regel endast uppge mottagarens personnummer med 10 siffror. Om clearingnummer efterfrågas ska man uppge 3300.

Hur gör man betalning till andra konton i Nordea?

 • Välj ”Vardagsärenden”, ”Betala och överföra” och ”Överföring andra konton” för att göra överföringar till andra konton i Nordea. Välj ”Betalning PG/BG” för att göra en betalning till ett PlusGirokonto eller bankgironummer. Välj ”Betalningar” och ”Betala” för att göra en överföring/betalning till andra konton.

Vad är clearingnummer i Nordea personkonto?

 • 3300 är clearingnummer i Nordea Personkonto.

Hur ska man uppge ett personnummer hos Nordea?

 • Den som har ett Personkonto hos Nordea kan välja att ha sitt personnummer som kontonummer. Den som ska göra överföringar till ett personkonto behöver i regel endast uppge mottagarens personnummer med 10 siffror. Om clearingnummer efterfrågas ska man uppge 3300.