:

När betala skatt fonder?

Innehållsförteckning:

 1. När betala skatt fonder?
 2. Hur mycket skatt betalar man på sålda fonder?
 3. Hur betala schablonskatt?
 4. Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder?
 5. Hur ska du betala skatt på vinster i fonder?
 6. När betalar du schablonskatt för fonder?
 7. Hur beskattas vinsten på fonder med vinst?

När betala skatt fonder?

Har du sålt fondandelar ska vinst eller förlust redovisas i deklarationen året efter. Om du sålt fondandelar år 2021 ska det alltså vara redovisat i deklarationen 2022, vilken avser inkomstår 2021.

Hur mycket skatt betalar man på sålda fonder?

Om du direktsparar på ett fondkonto behöver du, utöver en årlig schablonskatt, även betala 30 procent i skatt varje gång du säljer fondandelar med vinst, samt 30 procent på utdelningar. Även vinstskatten dras i samband med deklarationen.

Hur betala schablonskatt?

Hur räknar jag ut schablonskatten på mitt ISK? Schablonskatten baseras på ditt innehavs värde. Det genomsnittliga värdet på ditt ISK under året multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet. När du räknat ut det får du fram din schablonintäkt, som sen ska beskattas med 30 procent.

Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder?

 • Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder? Det beror på vilken typ av konto du har fonderna på. Om du säljer dina fonder med vinst beskattas vinsten med 30 % om du har fonderna på en depå eller ett aktie- & fondkonto.

Hur ska du betala skatt på vinster i fonder?

 • När du direktsparar i fonder ska du också betala skatt om 30 procent på vinster vid försäljning av andelar och 30 procent på utdelningar.

När betalar du schablonskatt för fonder?

 • När du direktäger fonder, det vill säga inte i ett ISK, pension- eller kapitalförsäkring, betalar du en årlig schablonskatt för dina fonder - så kallad fondskatt. Den tas ut genom att 0,4 % av värdet på din fond per den ingången till året, dvs 31 december föregående år, och kommer förtryckt i deklarationen som en schablonintäkt.

Hur beskattas vinsten på fonder med vinst?

 • Om du säljer dina fonder med vinst beskattas vinsten med 30 % om du har fonderna på en depå eller ett aktie- & fondkonto. På ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring skattar du inte varje gång du säljer med vinst, utan istället betalar du en schablonskatt med en viss procentsats per år, vilken är baserad på kontots värde.