:

Hur länge betalar man för en gravplats?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge betalar man för en gravplats?
  2. Vem betalar gravskötsel?
  3. Hur många får ligga i en grav?
  4. Hur lång är en grav?
  5. Vad kostar det att ha gravvård?
  6. Vem betalar gravplats?

Hur länge betalar man för en gravplats?

Upplåtelse av gravplats kan förlängas mot en avgift efter 25 år. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs gravrättstiden ytterligare i 25 år utan avgift. Detta gäller även i så kallade familjegravar. Vid förnyad gravsättning i en familjegrav, förlängs gravrättstiden med 25 år från den sista gravsättningen.

Vem betalar gravskötsel?

Gravskötsel. Skötsel av gravplatsen ingår inte i varken kyrkoavgiften som alla Svenska kyrkans medlemmar betalar eller begravningsavgiften som alla de som är folkbokförda i Sverige betalar. De anhöriga kan antingen sköta gravplatsen själva eller så kan de köpa tjänsten hos kyrkogårdsförvaltningen.

Hur många får ligga i en grav?

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen, d.v.s. en (eller flera) gravrättsinnehavare. I de flesta fall är det en gravrättsinnehavare som ska utses, men ibland kan flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Hur lång är en grav?

Rätten till gravplats varar i 25 år, men kan förlängas.

Vad kostar det att ha gravvård?

Pris första året från 1200 kronor till 2300 kronor beroende på planteringsstorlek. 4Pris andra året och framåt från 560 kronor till 1000 beroende på planteringsstorlek. Startkostnad vid ny skötsel tillkommer.

Vem betalar gravplats?

Alla har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det gäller alla folkbokförda i Sverige – oavsett medlemskap i trossamfund – och på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död.