:

Hur räknas Fondavgift?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknas Fondavgift?
  2. Hur fungerar det att spara i fonder?
  3. Hur prissätts fonder?
  4. Vad ingår i en förvaltningsavgift?
  5. Vad är en NAV kurs?
  6. Varför ska man spara i fonder?

Hur räknas Fondavgift?

Så fungerar avgifter på fonder Förvaltningsavgiften anges i procent per år. Däremot beräknas avgiften på fondens totala värde varje dag. Varje dag tas 1/365-del av förvaltningsavgift ut från fonden, innan fondkursen beräknas. På det sättet betalar du bara avgift för den tid som du äger andelar i fonden.

Hur fungerar det att spara i fonder?

En aktiefond är en fond som investerar i aktier, alltså ägarandelar i företag. Det betyder att ju bättre företagen utvecklas, desto bättre avkastning ger både aktierna och fonden de ingår i. Aktiefonder kan ha olika inriktning och investera i olika branscher och regioner, både i Sverige och utomlands.

Hur prissätts fonder?

Den beräknas genom att lägga ihop fondens alla tillgångar, dra av förvaltningsavgiften och sedan dela summan med antalet andelar. Till skillnad från aktier så sätts fondkursen endast en gång per dag. Aktier prissätts kontinuerligt över dagen. När tillgångarna som fonden äger ökar i värde, stiger också andelsvärdet.

Vad ingår i en förvaltningsavgift?

Förvaltningsavgiften ska bland annat täcka fondbolagets kostnader för att göra analyser av marknader och företag, administrera sparandet, informera dig och andra andelsägare, depå (förvaringsbanken), revisorer samt tillsyn (Finansinspektionen). Avgiften anges som en årlig procentsats och tas ut med 1/365-del varje dag.

Vad är en NAV kurs?

* NAV, Net Asset Value, är den totala fondförmögenheten efter avdrag för förvaltningskostnaden, delat med antalet i fonder. Prisinhämtningen för beräkningen av handels-NAV kan göras vid olika tidpunkter. Handelskursen är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder.

Varför ska man spara i fonder?

När du investerar i fonder så ger du pengarna en chans att växa. Med tiden växer pengarna snabbare och snabbare tack vare ränta på ränta-effekten. Du får alltså avkastning på din avkastning. Lite som när en snöboll växer sig större och större när du rullar den i kramsnö.