:

Vad innebär sjuktransport?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär sjuktransport?
  2. Vad är en sjukresa?
  3. Vad gäller sjukresor mellan hemmet och vård?
  4. Vad är skillnaden mellan sjukresa och färdtjänst?
  5. Vad gäller en sjukresa i Stockholms län?

Vad innebär sjuktransport?

Tjänsten sjuktransport är till för patienter som inte har ett medicinskt vårdbehov under transporten men som har ett eller flera av nedanstående behov: behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom. ... behov av att sitta på bår under transporten.

Vad är en sjukresa?

  • En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är den som ger dig vård som beslutar om du ska få sjukresa. Beslutet grundar sig på en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd.

Vad gäller sjukresor mellan hemmet och vård?

  • Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vård och behandling. Du beviljas så många sjukresor du behöver för att resa till vård eller behandling. Även högkostnadsskyddet skiljer sig mellan färdtjänstresor och sjukresor och egenavgifterna skiljer sig åt, det vill säga kostnaden per resa.

Vad är skillnaden mellan sjukresa och färdtjänst?

  • Om du har tillstånd för färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor och att du får ett begränsat antal resor per år. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vård och behandling.

Vad gäller en sjukresa i Stockholms län?

  • Innehållet gäller Stockholms län En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är den som ger dig vård som beslutar om du ska få sjukresa. Beslutet grundar sig på en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd.