:

Var betalar du skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Var betalar du skatt?
 2. Hur betalar man in Restskatt till Skatteverket?
 3. Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?
 4. Vad händer om man deklarerar moms för sent?
 5. Hur beräknas vinstskatten på din försäljning?
 6. Vad är Vinstskatten för privatbostäder?
 7. Hur kan du räkna ut skatten på vinsten?
 8. Hur ska du betala reavinstskatten?

Var betalar du skatt?

Alla som betalar skatter och avgifter har ett eget skattekonto hos Skatteverket, både fysiska och juridiska personer. Samtliga inbetalningar som du gör till Skatteverket bokförs på ditt skattekonto. Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas dessutom i moms- och arbetsgivardeklarationer (skattedeklaration).

Hur betalar man in Restskatt till Skatteverket?

Du kan betala din kvarskatt genom att göra en inbetalning till Skatteverkets bankgiro. Ange ditt OCR-nummer som du hittar i tjänsten OCR-beräkning.

Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?

Skatteverket ska på eget initiativ beakta befrielsegrunderna Normalt är det den person som riskerar att bli påförd en förseningsavgift som framför de omständigheter som kan finnas för befrielse. Skatteverket ska dock även på eget initiativ (ex officio) beakta de omständigheter för befrielse som kommit fram i ärendet.

Vad händer om man deklarerar moms för sent?

Om Skatteverket vid granskning upptäcker att du skickat in en eller flera moms- eller arbetsdeklarationer för sent, riskerar du ett övervägande om förseningsavgift på 625 kronor. Tänk på att avgiften inte är avdragsgill.

Hur beräknas vinstskatten på din försäljning?

 • Vinstskatten beräknas på den totala vinsten av din försäljning, och du ska alltid utgå från själva försäljningspriset när du ska beräkna summan. Till att börja med tar du försäljningspriset och gör avdrag för alla kostnader och avgifter: Försäljningspris - kostnader och avgifter = slutsumma

Vad är Vinstskatten för privatbostäder?

 • Med andra ord, om du köper en lägenhet för 500 000 kronor och säljer den för 600 000 kronor, har du gjort en vinst på 100 000 kronor. Vinsten kvoteras till 22/30, vilket blir 73 333 kronor. Av det betalar du sedan 30 % i skatt, alltså 22 000 kronor. Därför sägs vinstskatten för privatbostäder vara cirka 22 %.

Hur kan du räkna ut skatten på vinsten?

 • Du kan räkna ut skatten på vinsten genom att multiplicera vinsten med 22 procent (22/30 x skattesatsen i kapital 30 procent = 22 procent).

Hur ska du betala reavinstskatten?

 • Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten. Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det dock att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.