:

Hur betalar man Apcoa Parking?

Innehållsförteckning:

  1. Hur betalar man Apcoa Parking?
  2. Hur fungerar Apcoa parkering?
  3. Hur betalar man Europark?
  4. När stänger Globen garaget?
  5. Hur betalar man kontrollavgift?
  6. Hur betalar man parkeringsböter Europark?

Hur betalar man Apcoa Parking?

Betalning kan göras inom 72 timmar på följande sätt:

  1. Vid betalautomat (innan avresa)
  2. Via vår webbportal betala.apcoa.se (inom 72 timmar efter utfart)
  3. Faktura (72 timmar efter registrerat utfart skapas faktura och skickas till fordonets ägare, 50 kr tillkommer i serviceavgift utöver gällande parkeringsavgift)

Hur fungerar Apcoa parkering?

Du hittar en APCOA Parking dekal på de parkeringsautomater som du kan telefonparkera på. Med APCOA Parking startar du p-tiden snabbt via din mobil, helt efter ditt eget parkeringsbehov, och dina p-avgifter samlas och redovisas på ett kreditkort, faktura eller en mobilräkning.

Hur betalar man Europark?

Med ”P-boten” följer en inbetalningsavi med ett angivet postgironummer. Vid annat betalningssätt är det viktigt att ange kontrollavgiftens debiteringsnummer, avsändare, samt bilens registreringsnummer.

När stänger Globen garaget?

Garagets öppettider Alla dagar: 04.30-23.30 Garaget är öppet för utfart dygnet runt. Ska du på evenemang på arenorna och behöver komma in i garagen efter Globen Shoppings öppettid går detta bra via ingångarna från Arenatorget.

Hur betalar man kontrollavgift?

Det är alltid ägaren till det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in. Inbetalningen ska ha skett inom 8 dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen. Inbetalningen ska göras till: bankgiro .

Hur betalar man parkeringsböter Europark?

Därför debiteras en kontrollavgift med belopp. Vi emotser betalning inom 8 dagar. Vid betalning via giro skall OCR-nummer anges. Om du mottagit en kontrollavgift som du önskar överklaga ska du omedelbart kontakta HOJAB Parkeringsservice via brev eller mail till adress; Box 102, 169 18 SOLNA.