:

Vad har du för kompetens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har du för kompetens?
 2. Vad ska man skriva om kompetens?
 3. Vad är kompetenser på CV?
 4. Vad betyder personlig kompetens?
 5. Vad innebär service kompetens?
 6. Vad är initiativ kompetens?
 7. Vad är hårda kompetenser?
 8. Vad är Systemkompetens?
 9. Vad är egen kompetens?

Vad har du för kompetens?

Din kompetens är en kombination av dina egenskaper, din fackkunskap och dina erfarenheter. Kompetenserna, kombinerade med dina drivkrafter, säger något om hur bra du passar för olika roller och arbetsuppgifter.

Vad ska man skriva om kompetens?

Exempel på kompetenser

 • Kritiskt tänkande: Du har förmågan att tänka utanför ramarna, se kritiskt på fakta och granska var uppgifter kommer från.
 • Säljkompetens: Du har erfarenhet av säljjobb i olika former. ...
 • Analytisk: Du är bra på att analysera fakta och dra slutsatser.
 • Problemlösning: Du löser problem snabbt och lätt.

Vad är kompetenser på CV?

De vet vilka färdigheter som krävs för att göra jobbet och de tittar på ditt cv för att se om dessa nyckelord ingår. Kompetenser är de talanger, egenskaper och insikter du förvärvat under hela din utbildning och karriär.

Vad betyder personlig kompetens?

På Wikipedia kan vi läsa följande: Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. ... Färdighet, en personlig förmåga att med hjälp av kunskap, erfarenhet och rent kroppsliga egenskaper kunna utföra en viss handling.

Vad innebär service kompetens?

Servicekompetens handlar om att vara intresserad av människor och ett driv att vilja hjälpa till. Servicekompetens är grunden för att bygga relationer och hitta tillfredsställande lösningar utifrån ett behov.

Vad är initiativ kompetens?

Initiativ och ansvar Innebär att du är självgående och tycker om att ta egna initiativ. Dessutom är du ambitiös och målinriktad, och gillar svåra utmaningar. Du är inte heller den som vänder kappan efter vinden, utan vågar säga vad du tycker.

Vad är hårda kompetenser?

När man pratar om hårda kompetenser ligger fokus på utbildning och konkreta kunskaper. Mjuka kompetenser fokuserar istället på hur en individ hanterar olika situationer samt vilka egenskaper som är nödvändiga för att växa med rollen och företaget.

Vad är Systemkompetens?

Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation. ... Med andra ord är kompetens ”beteenden som resulterar i effektivt utförande av arbetsuppgifter”.

Vad är egen kompetens?

Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation.