:

Finns fastighetsskatten kvar?

Innehållsförteckning:

 1. Finns fastighetsskatten kvar?
 2. Hur räknas underlag för fastighetsavgift ut?
 3. Vad händer om fastighetsskatten införs?
 4. Hur ska du betala fastighetsavgift och fastighetsskatt för småhus?
 5. Vad är den statliga fastighetsskatten för hyreshus?
 6. När ska du betala fastighetsavgiften för 2019?
 7. När ska fastighetsavgiften betalas i inkomstdeklarationen 2020?

Finns fastighetsskatten kvar?

Den statliga fastighetsskatten finns kvar för vissa småhusenheter (även småhus på lantbruksenhet) med 1,0 % av taxeringsvärdet: ... - småhus under uppförande med tillhörande tomtmark; Här gäller således inte den skattebefrielse som sägs om fastighetsavgift förrän fastigheten åsatts ett värdeår.

Hur räknas underlag för fastighetsavgift ut?

Fastighetsavgiften uppgår till ett fast belopp som indexuppräknas varje år eller om det är lägre en viss procentsats av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten beräknas till en viss procentsats av taxeringsvärdet. Procentsatsen är beroende av vilken typ av fastighet det är.

Vad händer om fastighetsskatten införs?

Om fastighetsskatten skulle återinföras skulle det betyda en enorm höjning av boendekostnaden för många villaägare i Sverige. Den höjda boendekostnaden kan påverka hela hushållets ekonomi med bland annat renoveringsplaner som skjuts upp eller läggs ner.

Hur ska du betala fastighetsavgift och fastighetsskatt för småhus?

 • Du som äger en fastighet ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Underlaget för avgiften eller skatten är förifylld i din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte betala in avgiften eller skatten separat, utan den ingår i din slutliga skatteberäkning. Fastighetsavgift och fastighetsskatt för småhus

Vad är den statliga fastighetsskatten för hyreshus?

 • Den statliga fastighetsskatten är 0,4 procent av taxeringsvärdet för: obebyggd tomtmark för hyreshus, oavsett om byggrätten för tomten avser bostäder eller lokaler bostäder som är taxerade som under uppförande och tillhörande tomtmark

När ska du betala fastighetsavgiften för 2019?

 • Inkomståret 2019 (deklarationen 2020) För småhus och ägarlägenheter med värdeår ska du betala halv fastighetsavgift: Fastighetsavgiften är 0,375 procent av fastighetens taxeringsvärde för 2019, men aldrig mer än 4 024 kronor (takbeloppet) per bostadsbyggnad.

När ska fastighetsavgiften betalas i inkomstdeklarationen 2020?

 • Den nya fastighetsavgiften är förifylld i inkomstdeklarationen 2020 som du får under våren 2020. ... Du som är ägare till en fastighet den 1 januari 2020 ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för hela kalenderåret 2020.