:

När betalar jag tull?

Innehållsförteckning:

  1. När betalar jag tull?
  2. Hur lång tid betala tull?
  3. Varför betalas tull?
  4. Hur räknar man ut tullen?
  5. När betalar man Importmoms?
  6. När ska man deklarera tull?
  7. När slutar tullen?

När betalar jag tull?

Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift. Tullavgiften beräknas bland annat på inköpspris och fraktkostnad. Tullavgiften är densamma i hela EU, och tumregeln är att du ska betala tull om försändelsen innehåller varor med ett sammanlagt värde av mer än 1 600 kronor.

Hur lång tid betala tull?

Tider och kostnader för trängselskatt i innerstaden

Tider (klockan)Skattebelopp högsäsong (kronor)Skattebelopp lågsäsong (kronor)
6:00–6:291515
6:30–6:593025
7:00–8:294535
8:30–8:593025

Varför betalas tull?

För försändelser med ett deklarerat värde överstigandes 1 600 kronor behöver även tull betalas och en tulldeklaration ska upprättas. Avgiften blir i dessa fall 125 kronor inkl. moms. ... viss typ av elektronik ska även särskild punktskatt betalas.

Hur räknar man ut tullen?

Tullavgiften beräknas på varans inköpspris och fraktkostnad. Och eventuell transportförsäkring. Moms beräknas på varans inköpspris, fraktkostnad och eventuell tullavgift. Momsen är 25 procent på alla varor men 12 procent på livsmedel och 6 procent på vissa trycksaker.

När betalar man Importmoms?

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket. Du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket. Momsen är 25 procent för de flesta varor.

När ska man deklarera tull?

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.

När slutar tullen?

Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.