:

Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?
 2. Hur bestäms hyran för lokal?
 3. Vad ingår i hyran Balder?
 4. Vad ingår i hyresavgift?
 5. Vem bestämmer hyror?
 6. Vad ingår i hyran för lokal?

Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?

Bruksvärdesreglerna används både i förhandling och när en hyra prövas i hyresnämnden. Som fastighetsägare kan du själv bestämma om du vill påkalla en årlig förhandling med Hyresgästföreningen. För de medlemmar som är förhandlings- kunder hos Fastighetsägarna så sker detta med automatik.

Hur bestäms hyran för lokal?

För lokaler gäller fri hyressättning och det är upp till parterna att enas om hyran, villkor och avtalslängd. Om hyresvärden och lokalhyresgästen inte kan enas om hyresnivån kan frågan tas upp i hyresnämnden som då gör en skälighetsbedömning av hyresnivån i jämförelse med hyresnivåerna för likvärdiga lokaler.

Vad ingår i hyran Balder?

Vad ingår i hyran?

 • Värme och vatten (ifall inget annat anges i ditt hyresavtal)
 • Löpande underhåll och reparation av din lägenhet, omfattar inte reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll.
 • Sophantering.
 • Trappstädning.
 • Snöröjning och gräsklippning på allmänna ytor.

Vad ingår i hyresavgift?

Vad ingår i hyran? I ditt hyresavtal finns att läsa om vad som ingår i din hyresavgift, vad gäller lägenhetens storlek, extra utrymmen och så vidare. Utöver det som anges i hyresavtalet räknas en mängd andra saker in i hyresavgifter. Det handlar både om fast inredning och servicetjänster.

Vem bestämmer hyror?

Den hyra som en hyresgäst betalar för sin hyresrätt förhandlas vanligtvis fram mellan hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. Enligt hyreslagens huvudregel ska hyran vara skälig, vilket betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga bostäder.

Vad ingår i hyran för lokal?

Hyran består av tre delar: bashyra, driftstillägg och fastighetsskatt. Bashyra eller kallhyra som det också kallas, har samma betydelse. Bashyra avser hyran för lokalen, dvs inga övriga tillägg är inräknade. Värme, vatten, fastighetsskötsel och el är de vanligaste tilläggen utöver bashyran.