:

Hur minska vinsten i aktiebolag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur minska vinsten i aktiebolag?
  2. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
  3. Hur många ägare i en ekonomisk förening?
  4. Vad är bolagsskatt?
  5. Hur ska man göra en skatteberäkning i ett aktiebolag?
  6. Vad är skattesatsen för bolagsskatten?

Hur minska vinsten i aktiebolag?

Du har rätt att avsätta en del av vinsten i en så kallad periodiseringsfond. Detta innebär att en del av vinsten inte tas upp till beskattning det året vinsten gjordes. Istället kan man ett år då bolaget går sämre, ta fram denna del av vinsten då.

Får en ekonomisk förening gå med vinst?

Syftet i ett aktiebolag är att bolaget skall gå med vinst medan en ekonomisk förening är till för medlemmarnas ekonomiska intressen. Syftet är alltså inte att föreningen i sig skall gå med vinst. I en ekonomisk förening krävs att medlemmarna deltar aktivt i verksamheten vilket inte är ett krav i aktiebolag.

Hur många ägare i en ekonomisk förening?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar.

Vad är bolagsskatt?

  • Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för den lön som han eller hon fått från aktiebolaget och för eventuell utdelning. Gå vidare till undermenyn Gå vidare till sidans innehåll

Hur ska man göra en skatteberäkning i ett aktiebolag?

  • Vid bokslut i ett aktiebolag ska man göra en skatteberäkning. Lär dig om skattemässiga justeringar, skattemässigt resultat, samt hur du räknar ut skatten. ... 2020-12-31 är skattesatsen 21,4%. För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%.

Vad är skattesatsen för bolagsskatten?

  • Bolagsskatten är en skatt som förändras då och då. Följande skattesatser gäller: För räkenskapsår som börjar före 2019-01-01 är skattesatsen 22%. För räkenskapsår som börjar 2019-01--12-31 är skattesatsen 21,4%. För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%.