:

Hur stor är Slottsskogen i Göteborg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor är Slottsskogen i Göteborg?
  2. När matas djuren i Slottsskogen?
  3. När matas pingvinerna i Slottsskogen?
  4. Vad kallas Slottsskogen?
  5. Varför heter det plikta?

Hur stor är Slottsskogen i Göteborg?

Stora dammen. Slottsskogen, officiellt Slottsskogsparken, är en 137 hektar stor park och stadsdel strax sydväst om Göteborgs centrum. Parken har fått sitt namn eftersom den anlades i en skog som under flera hundra år hörde till det kungliga Älvsborgs slott, vilket låg några kilometer bort vid Göta älv.

När matas djuren i Slottsskogen?

Varje dag matas parkens sälar och pingviner, samtidigt som djurvårdarna berättar spännande informatin om djuren. Sälarna matas kl. 14.00 och pingvinerna kl. 14.30.

När matas pingvinerna i Slottsskogen?

Sälarna matas kl. 14.00 och pingvinerna kl. 14.30. I Slottsskogen finns också lekplatsen Plikta som är Göteborgs största och antagligen mest populära lekplats, men Plikta är också en lekplats utöver det vanliga med både fantasifulla lekredskap, grillar och utegym.

Vad kallas Slottsskogen?

Området runt dagens Slottsskogen har kallats för Sundsmarken, Sundshagen och Änggårdsskogen. Först på 1700-talet blev benämningen Slottsskogen vanligast.

Varför heter det plikta?

En tolkning av Plikta är att det fanns en skylt med texten ”Vid plikt förbjudet att beträda gräsmattan”. ... Uttrycket lekplatsen vid plikta kan naturligtvis förkortas till Plikta, och detta är den gamla regelmässiga bestämda formen av substantivet plikt.