:

Finns det kameror på pendeltåg?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det kameror på pendeltåg?
  2. Hur länge sparas kameraövervakning bankomat?
  3. Hur länge får man spara material från kamerabevakning?
  4. Vem får kolla övervakningskamera?
  5. Vad gäller kring kameraövervakning?
  6. Vad gäller vid kameraövervakning?

Finns det kameror på pendeltåg?

Pendeltågen får kameror och monitorer för snabbare och säkrare på- och avstigningar. Nu ska kameror och monitorer installeras på pendeltågen som gör det möjligt för förarna själva att övervaka resenärsutbytena. Det ger säkrare på- och avstigningar samtidigt som det innebär en stabilare och pålitligare trafik.

Hur länge sparas kameraövervakning bankomat?

Hur länge får det sparas? Det som spelas in får som längst sparas i två månader, det gäller när det behövs tillstånd eller en anmälan till länsstyrelsen. Annars finns ingen fast tidsgräns i lagen, men materialet får inte sparas längre an vad som är "nödvändigt för ändamålet med övervakningen".

Hur länge får man spara material från kamerabevakning?

En bra tumregel är att inte lagra bildmaterial längre än tre dygn. När ni använder er av bevakningskameror med bildinspelning får ni inte lagra det inspelade materialet längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål ni har med bevakningen. Det innebär en skyldighet att sträva efter så kort lagringstid som möjligt.

Vem får kolla övervakningskamera?

Datainspektionen har ansvar för kameraövervakning på platser dit allmänheten INTE har tillträde, alltså där det inte behövs något tillstånd. Länsstyrelserna håller koll på de kameror som finns på ställen som är öppna för allmänheten.

Vad gäller kring kameraövervakning?

I praktiken innebär detta (kortfattat) att du som privatperson har rätt att sätta upp kameraövervakning på din egen tomt, eller i ditt hem. Detsamma gäller bilar, båtar, garage, förråd etc. Däremot får du inte sätta kameran på ett sådant sätt att allmänheten riskerar att komma med i bild.

Vad gäller vid kameraövervakning?

Som privatperson kan du både bli kamerabevakad och vilja använda dig av kamerabevakning, för att till exempel bevaka din egen tomt. Som privatperson behöver du inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Om den kamerabevakning som du planerar är tillåten eller inte beror på platsen du vill bevaka.