:

Kan man få änkepension?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få änkepension?
 2. När infördes änkepension i Sverige?
 3. Hur många år har man änkepension?
 4. Vad är omställningspension?
 5. Hur mycket får man i efterlevandepension?
 6. Hur mycket får man i barnpension?
 7. Hur kom det sig att det blev en äktenskaps Boom år 1989?
 8. Hur länge betalas pensionen ut vid dödsfall?
 9. Hur länge får man efterlevandestöd?
 10. Vad menas med efterlevandeskydd?
 11. Vad är änkepensionen?
 12. Hur kan du få änkepension?
 13. Vad är en änkepension som ska betalas ut?
 14. Kan du få efterlevandepension utan ansökan?

Kan man få änkepension?

Om du är kvinna och var gift med din make den 31 december 1989 kan du ha rätt till änkepension. ... Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken. Är du yngre än 65 år får du i första hand omställningspension.

När infördes änkepension i Sverige?

Enligt 1990 års beslut skulle de som redan beviljats änkepension eller kvinnor födda före 1944 ändå kunna få änkepension enligt de gamla reglerna.

Hur många år har man änkepension?

Änkepensionen minskas även om du inte tar ut någon allmän pension från den månad du fyller 65 år. Du som är kvinna och inte har fyllt 65 år har i första hand rätt till omställningspension och garantipension, men du kan också ha rätt till en viss del av änkepensionen.

Vad är omställningspension?

Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem. För att du ska få omställningspension måste du vara yngre än 65 år och ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner vid dödsfallet.

Hur mycket får man i efterlevandepension?

Hur stor är efterlevandepensionen? Storleken på pensionen till en efterlevande är 1,2 prisbasbelopp per år. För varje ytterligare person som har rätt till efterlevandepensionen betalas ett belopp, som motsvarar 0,5 prisbasbelopp per år, ut. Det är regeringen som bestämmer vilket prisbasbelopp som gäller.

Hur mycket får man i barnpension?

Hur mycket du får i barnpension beror på hur många syskon ni är och yngsta syskonets ålder: Är du yngre än 12 år och inte har några syskon får du 35 procent av den avlidne förälderns framtida pension i barnpension. Har du fyllt 12 år och inte har några syskon får du 30 procent i barnpension.

Hur kom det sig att det blev en äktenskaps Boom år 1989?

Borttagandet av änkepensionen ledde till en kraftig ökning av antalet vigslar under sista halvåret 1989. Par som hade mer ekonomiskt att vinna på äktenskapet gifte sig i högre utsträckning. Ökningen var störst bland äldre par, par som hade ojämnt fördelad inkomst samt par där maken faktiskt avled kort efter 1990.

Hur länge betalas pensionen ut vid dödsfall?

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år. Det är din arbetsgivare som betalar för efterlevandepension.

Hur länge får man efterlevandestöd?

Efterlevandestöd kan du lika länge som du kan barnpension. Du kan få efterlevandestöd om du bor i Sverige. Om du har låg barnpension kan du ha rätt till efterlevandestöd om du bor inom EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller Kanada.

Vad menas med efterlevandeskydd?

Du kan välja efterlevandeskydd om det finns behov av att förstärka pensionen för din make/sambo ifall du dör före henne eller honom. Skyddet innebär att om du dör innan din make/sambo kommer han eller hon att få din premiepension utbetald till sig under resten av sitt liv.

Vad är änkepensionen?

 • Om du är 65 år eller yngre består änkepensionen av två delar. Änkepensionens ena del beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension. Finns det barn som också får barnpension efter din make så är änkepensionen i stället 35 procent.

Hur kan du få änkepension?

 • Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken. Är du yngre än 65 år får du i första hand omställningspension. Mer om änkepension

Vad är en änkepension som ska betalas ut?

 • Änkepensionen som ska betalas ut är mellanskillnaden mellan den andel av makens sammanlagda tilläggspension som du har rätt till och din egen intjänade tilläggspension. Änkepensionen efter minskning blir: 87 500 kr - 75 000 kr= 12 500 kronor per år. Minimera.

Kan du få efterlevandepension utan ansökan?

 • Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. ... Om du kan få efterlevandepension utan ansökan finns det, enligt reglerna som gäller från och med 1 november 2012, ingen begränsning i retroaktivitet.