:

Hur får man ut en förundersökning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ut en förundersökning?
 2. Vart begär man ut lönelistor?
 3. Hur begär man ut allmänna handlingar?
 4. Kan man beställa förundersökning?
 5. Hur får man ut en polisrapport?
 6. När blir en utredning offentlig?
 7. Är förhörsprotokoll offentliga?

Hur får man ut en förundersökning?

Som huvudregel är förundersökningar alltså offentliga först efter att åtal väckts, och vissa uppgifter eller hela förundersökningen kan omfattas av sekretess. Jag skulle ändå rekommendera dig att vända dig till polismyndigheten och begära ut handlingen.

Vart begär man ut lönelistor?

Statliga myndigheter På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Hur begär man ut allmänna handlingar?

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar....Begära ut allmän handling på andra sätt

 1. Använda kontaktformulär. Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller.
 2. Skicka e-post.
 3. Skicka brev.
 4. Ringa 114 14.
 5. Besöka polisen.

Kan man beställa förundersökning?

Man kan inte begära ut ett förundersökningsprotokoll medan förundersökningen pågår, då den då omfattas av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). När förundersökningen är avslutad kan du däremot begära ut den hos antingen polisen eller domstolen i fråga. Du kan läsa mer om hur du begär ut en allmän handling här.

Hur får man ut en polisrapport?

För att begära ut polisrapporten ska du vända dig till den polisstation som upprättat rapporten. Polisen kommer först att pröva om handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om så är fallet får du inte ut handlingen, alt. får du ut den maskad (delvis redigerad).

När blir en utredning offentlig?

När åtal har väckts och handlingarna skickats in till tingsrätt blir uppgifterna i förundersökningen som huvudregel offentliga. Sekretess kan dock i vissa fall fortsätta att gälla, exempelvis om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna blir kända.

Är förhörsprotokoll offentliga?

Ett förhörsprotokoll är en allmän handling eftersom den upprättats hos en myndighet, det vill säga hos polisen (2 kap. ... Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga och du har rätt att begära ut dem, enligt offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).