:

Vad är en cirkulation?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en cirkulation?
  2. Vad händer med cirkulationen vid akut blödning?
  3. Vad betyder cirkulatoriskt stabil?
  4. Kan man mäta blodcirkulation?
  5. Vad menas med cirkulatorisk svikt?
  6. Vilken huvudfunktion har Cirkulationsorganen?
  7. Varför kontrollerar man cirkulationen?
  8. Varför sjunker inte HB direkt vid blödning?
  9. Vad kan vara orsakerna till förlängd kapillär återfyllnad?

Vad är en cirkulation?

Blodomloppet transporterar syre och näring Hjärtat pumpar ut blodet i kroppens blodomlopp. Blodomloppet är ett system av blodkärl för transport av bland annat syre, näringsämnen och hormoner. Blodet för även bort avfallsprodukter som kroppen inte behöver, till exempel koldioxid.

Vad händer med cirkulationen vid akut blödning?

När blödningen lett till en tillräckligt stor blodförlust påverkas också cirkulationen i kroppens vitala organ, vilket leder till blödningschock.

Vad betyder cirkulatoriskt stabil?

Cirkulatoriskt stabila patienter (systoliskt blodtryck >90 mmHg) kontrollerades med datortomografi, DPL eller klin isk uppföljning. Cirkulatoriskt instabila patienter (systol iskt blodtryck ≤90 mmHg) fördes i allmänhet direkt till operation för omedelbar laparotomi efter genom gången FAST.

Kan man mäta blodcirkulation?

Syftet med undersökningen är att kartlägga blodcirkulationen i benen. Vi mäter blodtrycket i en arm, tårna och i anklarna.

Vad menas med cirkulatorisk svikt?

Akut cirkulationssvikt är ett livshotande tillstånd när blodtrycket sjunker kraftigt.

Vilken huvudfunktion har Cirkulationsorganen?

Blodet rengör vävnaderna och förser dem med livsviktigt syre. Detta möjliggörs av cirkulationsorganen där hjärtat, artärerna, kapillärerna och venerna samarbetar.

Varför kontrollerar man cirkulationen?

En fungerande blodcirkulation behövs för att försörja kroppens alla vävnader med syre och näring samt för att transportera bort skadliga metaboliter och koldioxid. Det är viktigt att hitta tidiga tecken på cirkulationssvikt, annars kan det leda till allvarliga konsekvenser för patienten.

Varför sjunker inte HB direkt vid blödning?

Hb är ett koncentrationsmått, vilket innebär att det är beroende av förändringar i plasmavolymen. Intorkning ger därför ett högre mätvärde för Hb, och vid akut blödning sjunker inte Hb förrän volymsförlusten ersatts av vätskeinträde till blodbanan från vävnaderna eller vätska genom intravenös tillförsel.

Vad kan vara orsakerna till förlängd kapillär återfyllnad?

En återfyllnad på 3 sekunder eller mer tyder på dåligt blodflöde i kapillärerna. Titta efter cyanos på läppar och nagelbäddar samt i munnen om huden är svår att bedöma. Mät även kroppstemperaturen.