:

Hur jobbar man med QR-koder?

Innehållsförteckning:

 1. Hur jobbar man med QR-koder?
 2. Hur gör man en QR-kod?
 3. Varför QR-koder i förskolan?
 4. Hur skannar man en QR-kod med iPhone?
 5. Vad kostar QR kod?
 6. Vad är en QR kod?
 7. Hur gör man en QR-kod Swish?
 8. Hur skannar man från Iphone?
 9. Hur skannar man BankID?

Hur jobbar man med QR-koder?

QR-koderna sitter uppe på väggen tillgängligt för barnen att själva scanna. De levandegöra dokumentationen för barnen och det blir ytterligare ett sätt att att minnas, reflektera, analysera och få nya perspektiv på vad de upplevt.

Hur gör man en QR-kod?

Genom att ha en sträng exempelvis url som man vill göra en QR-kod av så omvandlar man strängen/urlen till ett mönster som motsvarar denna url. QR-koden kan skapas på en mängd sätt men det enklaste är att använda någon av de sajter som genererar QR-koder med automatik, exempelvis www.skapaqrkod.nu.

Varför QR-koder i förskolan?

Genom att introducera QR-koder i förskolan ger man inte bara barnen möjlighet att utforska digitala verktyg, utan det skapar också nyfikenhet, meningsfullhet, spänning och glädje. Det öppnar upp för nya möten och samarbeten mellan barnen, och ger tillfällen för kommunikation och problemlösningar.

Hur skannar man en QR-kod med iPhone?

Skanna en QR-kod med din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Kamera från hemskärmen, Kontrollcenter eller låsskärmen.
 2. Välj den bakre kameran. Håll enheten så att QR-koden visas i sökaren i Kamera-appen. ...
 3. Tryck på notisen för att öppna länken som är kopplad till QR-koden.

Vad kostar QR kod?

Att använda QR-koder kostar inget och de kan läsas av med olika digitala verktyg såsom datorer, läsplattor och mobiler.

Vad är en QR kod?

QR står för ”Quick Response” (snabbt svar). ... Men oavsett hur mycket de innehåller är det QR-kodens jobb att låta användaren få tillgång till informationen direkt – därför som den kallas en Quick Response-kod.

Hur gör man en QR-kod Swish?

Om du vill skapa en eller flera enstaka QR-koder kan du göra det på sidan swish.nu/skapa-qr-kod. Där finns en generator i vilken du anger den information du vill ska finnas i koden.

Hur skannar man från Iphone?

Skanna ett dokument

 1. Öppna Anteckningar och välj en anteckning eller skapa en ny.
 2. Tryck på kameraknappen och tryck sedan på Skanna dokument .
 3. Placera ditt dokument så att kameran kan ”se” det.
 4. Om enheten är i Auto-läge skannas dokumentet automatiskt. ...
 5. Tryck på Spara eller lägg till ytterligare skanningar till dokumentet.

Hur skannar man BankID?

Gör så här

 1. Välj Logga in med Mobilt BankID.
 2. Klicka Logga in.
 3. I Mobilt BankID-appen klicka på QR-ikonen.
 4. Skanna QR-koden som visas.
 5. Skriv in din kod och tryck Legitimera.