:

Vad kan man göra i förskolan för att stötta barns språkutveckling?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra i förskolan för att stötta barns språkutveckling?
 2. Vad är språkutveckling i förskolan?
 3. Vad föräldrar kan göra för att stimulera barns språkutveckling?
 4. Vad säger Skolverket om hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling?
 5. Hur kan man stödja barns språkutveckling?

Vad kan man göra i förskolan för att stötta barns språkutveckling?

Lyssna och uppmuntra barnens lyssnande Att kunna lyssna är nyckeln till framgångsrik språkutveckling och att lära sig att lyssna är lika kognitivt krävande som att lära sig att tala. I början av barnens språkutveckling tar det alltid längre tid att få fram det man vill säga än att förstå det som andra säger.

Vad är språkutveckling i förskolan?

När barn samspelar med andra så utvecklas deras kognitiva och språkliga kompetenser. Språk består av talat språk, ord, kroppsspråk, bildspråk, tankespråk och skriftspråk. Barnen behöver alla sina olika språk och förskolan ska stimulera barnen till att utveckla alla sina språk.

Vad föräldrar kan göra för att stimulera barns språkutveckling?

Då får ditt barn fler ledtrådar till hur orden låter och hur man gör för att säga dem.

 1. Prata om det barnet tittar på just nu. ...
 2. Benämn och kommentera. ...
 3. Prata med korta meningar. ...
 4. Bekräfta och bygg ut. ...
 5. Titta i böcker stimulerar språkutvecklingen. ...
 6. Använda TAKK som stöd för språkutvecklingen. ...
 7. Mer information till dig som förälder.

Vad säger Skolverket om hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling?

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Hur kan man stödja barns språkutveckling?

 1. Att stödja barnets tal- och språkutveckling. Att stödja barnets tal- och språkutveckling. ...
 2. Gemensamma diskussioner. ...
 3. Att tala ett mångsidigt språk. ...
 4. Ett barn lär sig tala i sin egen uppväxtmiljö. ...
 5. Att sporra till talförsök. ...
 6. Att utvidga barnets talförsök. ...
 7. Böcker, ramsor, ...
 8. Sånger och sånglekar.