:

Vad händer med försöksdjur?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer med försöksdjur?
  2. Vad är ett djurförsök?
  3. Måste läkemedel testas på djur?
  4. Vilka länder har förbjudit djurförsök?
  5. Vad säger forskare om djurförsök?
  6. Vad säger forskarna om djurförsök?

Vad händer med försöksdjur?

Enligt rådande svensk och europeisk lag får djurförsök användas endast om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder. Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor.

Vad är ett djurförsök?

Enligt den svenska definitionen för djurförsök är det syftet med att använda djur som avgör om det definieras som djurförsök. ... Enligt EU:s definition är det djurförsök då djur utsätts för någon form av ingrepp i forskningssyfte.

Måste läkemedel testas på djur?

Även för medicintekniska produkter krävs godkännande och djurtester krävs ofta i registreringsunderlaget. Läkemedelsindustrin använder djurförsök både under utvecklingen av nya läkemedel och när dessa sedan ska testas för att visa att de har effekt. Även för att undersöka biverkningsrisker utförs många djurtester.

Vilka länder har förbjudit djurförsök?

Flera djurförsök förbjudna Länder som överväger förbud inkluderar Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Sydkorea, Ryssland och USA. I Sverige är det sedan 2003 förbjudet att göra djurförsök på människoapor (schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor, orangutanger) och nio arter av gibbonapor.

Vad säger forskare om djurförsök?

Djurförsök är dyra att genomföra vilket i sig innebär att forskare inte gör fler djurförsök än nödvändigt. Dessutom säger lagen att om syftet med studien kan uppnås med någon annan, alternativ metod så ska den alternativa metoden användas.

Vad säger forskarna om djurförsök?

Enligt svensk lag (djurskyddslagen) och europeisk lag får djurförsök bara användas om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder. Det är framför allt inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning som djurförsök används.