:

Hur räknar man ut avsättning till periodiseringsfond?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut avsättning till periodiseringsfond?
 2. Vad är avsättning till periodiseringsfond?
 3. Hur räknar man ut schablonintäkt periodiseringsfond?
 4. Var hittar jag min periodiseringsfond?
 5. Vad menas med periodiseringsfonder?
 6. Vad är periodiseringsfonder?
 7. Hur ska man återföra periodiseringsfond till beskattning?
 8. Hur bokförs en periodiseringsfond?

Hur räknar man ut avsättning till periodiseringsfond?

Enskilda näringsidkare och människor som är delägare i handelsbolag får sätta av 30% av årets skattepliktiga inkomst till periodiseringsfond. För övriga, t ex aktiebolag, får 25% av den skattepliktiga inkomsten sättas av till periodiseringsfond. Avsättningen ska återföras senast efter sex år.

Vad är avsättning till periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget kan skjuta upp en del av beskattningen av sin vinst till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfonder kan användas för att jämna ut resultatet mellan olika år. På så sätt kan företaget få en jämnare beskattning.

Hur räknar man ut schablonintäkt periodiseringsfond?

Exempel: beräkna schablonintäkten

 1. Utgå från 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut.
 2. Multiplicera med summan av de avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen gjort vid beskattningsårets ingång.

Var hittar jag min periodiseringsfond?

Hur den beräknas ser du på Skatteverkets webbplats. Sök efter: ”Periodiseringsfond.” Om du inte längre bedriver någon näringsverksamhet ska periodiseringsfonderna återföras till beskattning direkt.

Vad menas med periodiseringsfonder?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.

Vad är periodiseringsfonder?

 • Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta upp beskattning eller jämna ut resultatet mellan olika år i ett företag. Om företaget gör en stor vinst ett år, men t.ex. har kommande investeringar att göra, kan man sätta av en del av vinsten till en periodiseringsfond.

Hur ska man återföra periodiseringsfond till beskattning?

 • Återföring av periodiseringsfonder. Återföring av (lösa upp) periodiseringsfond till beskattning? Ett företag bestämmer själv vilket år man återför en periodiseringsfond till beskattning, men en periodiseringsfond måste alltid återföras till beskattning senast 6:e året efter avsättningen.

Hur bokförs en periodiseringsfond?

 • Hur bokförs en periodiseringsfond? Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomster i näringsverksamheten till ett senare år för enskild firma och årets resultat för juridiska personer. Du använder periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning ...