:

Varför har jag blivit avregistrerad för F skatten?

Innehållsförteckning:

 1. Varför har jag blivit avregistrerad för F skatten?
 2. Hur avslutar jag min enskilda firma?
 3. Hur gör man när man avslutar ett företag?
 4. Hur pausar man sitt företag?
 5. Vad händer om man blir av med f-skatt?
 6. Hur lång tid tar det att avsluta företag?

Varför har jag blivit avregistrerad för F skatten?

Om innehavaren försatts i konkurs. Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt för den som försätts i konkurs. En person som är försatt i konkurs får inte bedriva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen under konkursen.

Hur avslutar jag min enskilda firma?

Det finns flera sätt att avveckla sin enskilda näringsverksamhet på:

 1. Lägga ner och avsluta företaget.
 2. Sälja företaget.
 3. Överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.
 4. Ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.

Hur gör man när man avslutar ett företag?

Det finns många olika sätt som du kan avsluta ditt företag på:

 1. Du kan sälja företaget.
 2. Du kanske vill driva företaget vidare men byta företagsform (ombilda).
 3. Du kan överlåta företaget genom benefik överlåtelse (arv, testamente, gåva, bodelning) till exempelvis nästa generation.

Hur pausar man sitt företag?

Hur pausar man sitt företag?

 1. För att ett företag, oavsett bolagsform, ska anses vara vilande får ingen verksamhet förekomma och ingen får arbeta i företaget. ...
 2. Man behöver inte skicka in något intyg till Skatteverket, Bolagsverket eller liknande - man intygar det till a-kassan när man söker ersättning.

Vad händer om man blir av med f-skatt?

Konsekvensen av att F-skattesedel återkallas är inte att verksamheten upphör. Det som styr om någon ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter är om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt eller inte. ... Man ska inte betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för juridiska personer.

Hur lång tid tar det att avsluta företag?

När man avvecklar ett aktiebolag så får man inse att det här är en process som kan ta lång tid. Man brukar tala om mellan 7 och 8 månader om allting fungerar som det ska. Det här är den tid som behövs för att följa Bolagsverkets procedur och se till att all dokumentation registreras som den ska.