:

Hur används en handbrandsläckare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur används en handbrandsläckare?
  2. Hur fungerar en skumsläckare?
  3. Vad är det i en pulversläckare?
  4. Vad innehåller skumsläckare?
  5. När ska man använda skumsläckare?
  6. Vad släcker en pulversläckare?
  7. Hur ofta ska brandsläckare Besiktas?

Hur används en handbrandsläckare?

Lyft upp brandsläckaren i det nedre handtaget och håll slangens munstycke med den andra handen. Sikta mot brandhärden, rikta munstycket mot lågornas bas. Tryck ner det övre handtaget helt. Gå närmare och sprid ut släckmedlet över brandhärden genom att göra svepande rörelser med munstycket.

Hur fungerar en skumsläckare?

Skumsläckaren är fylld med filmbildande skum blandat med vatten, vilket vid släckning ger en tvållödderliknande hinna. Släckning med skum ger en ren och effektiv släckning. Dessutom förhindrar skummet återantändning. Brandsläckaren är normalt funktionsduglig från 0°C till +60°C, med frysrisk under 0°C.

Vad är det i en pulversläckare?

Pulversläckare. Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon.

Vad innehåller skumsläckare?

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten och är därför relativt lätt att sanera. Det gör att det lämpar sig för släckning av bränder i bland annat kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel.

När ska man använda skumsläckare?

Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, fast den kyler glödhärden något effektivare (men fortfarande klarar en nio liters skumsläckare bara att släcka ungefär en hälften så stor brand som en sex kilos pulversläckare).

Vad släcker en pulversläckare?

Det finns även släckare med särskilt pulver som kan släcka bränder i metaller som litium, magnesium, natrium och aluminium. Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC.

Hur ofta ska brandsläckare Besiktas?

Du bör kontrollera din handbrandsläckare minst en gång per år. Det du ska titta efter är: att släckaren inte är blockerad.