:

Hur styrs länsstyrelsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur styrs länsstyrelsen?
  2. Vad är länsstyrelsens roll?
  3. Vad för länsstyrelsen?
  4. Vilka befogenheter har länsstyrelsen?
  5. Är länsstyrelsen en statlig myndighet?
  6. Vem lyder länsstyrelsen under?
  7. Vilka uppgifter har en landshövding?
  8. Vad gör länen?
  9. Vad gör Länsstyrelsen Västra Götaland?
  10. Vad gör egentligen en landshövding?

Hur styrs länsstyrelsen?

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Vad är länsstyrelsens roll?

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har det ansvaret. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Vad för länsstyrelsen?

En länsstyrelse är regeringens representanter i ett län, de blir såvida länken mellan staten och länet. Länsstyrelsen ser till att det som beslutas i riksdagen genomförs inom länet. Länsstyrelserna är myndigheter.

Vilka befogenheter har länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.

Är länsstyrelsen en statlig myndighet?

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. ... Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Vem lyder länsstyrelsen under?

Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vilka uppgifter har en landshövding?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Vad gör länen?

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. ... Till varje län finns en länsstyrelse. För alla län finns även en region, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera.

Vad gör Länsstyrelsen Västra Götaland?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Vad gör egentligen en landshövding?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.