:

Är debattartikel och debattinlägg samma sak?

Innehållsförteckning:

 1. Är debattartikel och debattinlägg samma sak?
 2. Hur skriver man en insändare läxhjälp?
 3. Hur skriver man ett motargument?
 4. Är tes och rubrik samma sak?
 5. Hur kan man skriva en insändare?
 6. Vad ska finnas med i en debattartikel?

Är debattartikel och debattinlägg samma sak?

En debattartikel är en argumenterande text, vars uppgift är att påverka. Skribenten ska på ett engagerande sätt ta ställning i ett viktigt ämne eller en fråga som berör många människor. Debattinlägg/debattartikel är alltså en text som drivs av en tes, ett ställningstagande.

Hur skriver man en insändare läxhjälp?

Skriv texten Skriv texten. Ge en bakgrund till varför insändaren skrivs. Presentera åsikt, argument och motargument. Avsluta texten med en slutsats och eventuellt en uppmaning.

Hur skriver man ett motargument?

Ett sätt är att presentera motargumenten för sig och förargumenten för sig. Ett annat är att saxa för- och motargument: "Å ena sidan... å andra sidan". Oavsett hur du lägger upp dispositionen i övrigt är det bra att börja med att bemöta motståndarens argument och sedan gå över till dina egna argument.

Är tes och rubrik samma sak?

DebattartikelnS Struktur En debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. ... rubrik och ingress Debattartikeln har alltid en rubrik. Ofta presenteras tesen, åsikten redan i rubriken.

Hur kan man skriva en insändare?

Tills sin hjälp bör eleverna veta vilka delar som ingår i en insändare.

 1. Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
 2. Inledning som presenterar budskap.
 3. Åsikter som förstärks med väl vald argumentation.
 4. Förslag på lösning.
 5. Uppmaning till andra, en slutsats eller en fråga.
 6. Signering med namn eller signatur.

Vad ska finnas med i en debattartikel?

DebattartikelnS Struktur En debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. I slutet av artikeln upprepar man sin tes och uppmanar till handling.