:

Hur man gör en offert?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en offert?
 2. Hur skriver man en säljande offert?
 3. Vad skall finnas med i en offert?
 4. Kan man bryta en offert?
 5. Vad bör finnas i en offert?
 6. Hur mycket får en offert avvika?

Hur man gör en offert?

Offert - så skriver du!

 1. Tydlig specifikation av vara eller tjänsten som ska utföras.
 2. Pris, både totalt och per enhet (timme, styck osv)
 3. Eventuella rabatter.
 4. Mervärdesskatt, vilken skattesats ska tillämpas m.m.
 5. Tid för leverans.
 6. Villkor för leverans.
 7. Villkor för betalning.

Hur skriver man en säljande offert?

Hur du skriver en säljande offert

 1. Problemformulering. Sammanfatta kundens problem på bästa möjliga sätt. ...
 2. Lösningen. Presentera hur du löser kundens problem på ett säljande sätt. ...
 3. Priset. Du skall nu presentera priset för din lösning. ...
 4. Enkelhet. ...
 5. Stäng ute konkurrenterna. ...
 6. Förpacka din offert.

Vad skall finnas med i en offert?

Offert och anbud

 • Specifikation av vara eller tjänst.
 • Pris per enhet och totalt pris.
 • Rabatter.
 • Leveranstid.
 • Leverans- och betalningsvillkor.

Kan man bryta en offert?

Den som bryter mot ett avtal kan ställas till svars rättsligt för avtalsbrottet och kan exempelvis bli ersättningsskyldig för skada som avtalsbrottet orsakat. En entreprenör som lämnar ett anbud med felberäknat pris måste enligt huvudregeln ändå utföra arbetet till det felberäknade priset om byggföretaget tackat ja.

Vad bör finnas i en offert?

Offert

 • Specifikation av vara eller tjänst.
 • Pris per enhet och totalt pris.
 • Rabatter.
 • Leveranstid.
 • Leverans- och betalningsvillkor.

Hur mycket får en offert avvika?

En sådan prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 § konsumenttjänstlagen).