:

Hur lång tid tar det att registrera en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att registrera en bouppteckning?
 2. Hur vet man att bouppteckningen är registrerad?
 3. Vad händer om man inte lämnar in en bouppteckning i tid?
 4. Kan man se en bouppteckning?
 5. Vad händer efter att bouppteckningen är registrerad?
 6. Vem får se bouppteckning?
 7. Vad är en bouppteckning?
 8. När ska bouppteckningen upprättas?
 9. När ska du söka anstånd för bouppteckning?
 10. När ska bouppteckning skickas till Skatteverket?

Hur lång tid tar det att registrera en bouppteckning?

Det finns ingen lagstadgad handläggningstid hos Skatteverket gällande ärenden om bouppteckning. Ärendets handläggningstid kommer bero på beskaffenheten av ärendet samt hur många andra ärenden Skatteverket har att handlägga.

Hur vet man att bouppteckningen är registrerad?

När bouppteckningen är godkänd fungerar den som en legitimation som visar vem som har rätt att representera dödsboet. Innan bouppteckningen är klar behöver du en släktutredning från Skatteverket. Du kan beställa en kopia av den registrerade bouppteckningen hos Skatteverket.

Vad händer om man inte lämnar in en bouppteckning i tid?

När bouppteckning inte ska göras, ska dödsbodelägarna istället göra en dödsboanmälan hos socialnämnden i den avlidnes kommun. En sådan dödsboanmälan ersätter en bouppteckning.

Kan man se en bouppteckning?

Bouppteckningar som är upprättade från och med förvaras hos Skatteverket. Önskar du kopior på äldre bouppteckningar ska du vända dig till Riksarkivet.

Vad händer efter att bouppteckningen är registrerad?

När bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och eventuell bodelning är klar kan ni genomföra arvskiftet. Det innebär att dödsbodelägarna fördelar egendomen mellan sig. När alla tillgångar har skiftats mellan arvingarna upphör dödsboet.

Vem får se bouppteckning?

Till bouppteckningen ska alla dödsbodelägare kallas, enligt Ärvdabalkens 20 kap 2 §. Eftersom bouppteckningen registreras hos Skatteverket så blir det en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har tillgång till den enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §.

Vad är en bouppteckning?

 • Svar. En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när någon avlidit. Det är en sammanställning av dödsboet där man bland annat tar upp tillgångar, skulder, dödsbodelägare och eventuellt testamente. Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och ska sedan registreras hos Skatteverket.

När ska bouppteckningen upprättas?

 • När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

När ska du söka anstånd för bouppteckning?

 • Anstånd. Behöver ni söka anstånd ska det göras inom tre månader efter dödsfallet. Ansök genom att ringa eller skriv till oss och förklara varför bouppteckningen inte kan göras. Har du frågor om bouppteckning ska du ringa Skatteupplysningen 0771-567 567. Mejla till handläggare för bouppteckning.

När ska bouppteckning skickas till Skatteverket?

 • När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder. En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet. Bouppteckning, skatteverket.se.