:

Hur räknar jag ut procent på min lön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar jag ut procent på min lön?
  2. Hur mycket är 2 av 5 i procent?
  3. Hur räknar man ut 100 av en summa?
  4. Hur kan du avrunda dina värden till Närmaste 10-tal?
  5. Kan du avrunda med decimaler?
  6. Hur ska vi avrunda till Närmaste ental?

Hur räknar jag ut procent på min lön?

Beräkna först förändringen genom att räkna ut andelen i procent. Om det ökar så adderar vi sedan till det ursprungliga. Minskar det så subtraherar vi istället från det ursprungliga.

Hur mycket är 2 av 5 i procent?

Sammanfattning

NamnDecimalformProcentform
En halv0,550%
En fjärdedel0,2525%
En femtedel0,220%
En tiondel0,110%

Hur räknar man ut 100 av en summa?

Om man vill räkna ut procent för hand med huvudräkning är det vanligt att man använder bråk. Med bråk skriver man det tal man vill beräkna delat med huvudtalet. Om du vill räkna ut 50 % av 100 skriver du alltså 50/100 = 0.5 = 50 %. För att få fram själva procentvärdet multiplicerar du det numeriska värdet med 100.

Hur kan du avrunda dina värden till Närmaste 10-tal?

  • Om du vill avrunda dina värden till närmaste 10-, 100- eller 1000-tal, kan du enkelt göra det med funktionen ”AVRUNDA” (ROUND i engelsk version av Excel). Om du t.ex. har ditt talvärde i cell A2 och skriver formeln: =AVRUNDA (A2;-1) kommer ditt tal avrundas till närmaste 10-tal. Det avrundas uppåt om entalssiffran är 5 eller mer.

Kan du avrunda med decimaler?

  • Avrunda med decimaler Om du får ett svar med många decimaler kan du avrunda detta till ett svar med färre decimaler. Ska ett tal avrundas till två decimaler är det den tredje decimalen som bestämmer hur talet blir. Om den tredje decimalen är 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundar du nedåt.

Hur ska vi avrunda till Närmaste ental?

  • Om vi vill avrunda till närmaste ental, så får vi titta på tiondelssiffran, 7. Avrundningsreglerna säger oss att en 7:a innebär att vi ska avrunda uppåt. Det betyder att 45,72 ska avrundas till 46 (46 är ju det närmaste heltalet som är större än 45,72). Om vi vill avrunda till närmaste tiotal, så får vi titta på entalssiffran, 5.