:

Hur avslutar man sin a-kassa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man sin a-kassa?
 2. Hur går man ur Kommunals a-kassa?
 3. Kan man gå ur A-kassa?
 4. Hur skriver man ut sig från A-kassa?
 5. Vad händer om man slutar betala a-kassa?
 6. Hur går man ur unionen?
 7. Hur skriver man ut sig från a-kassa?

Hur avslutar man sin a-kassa?

Du kan inte avsluta medlemskapet i a-kassan retroaktivt, därför behöver du skicka din begäran innan du vill avsluta medlemskapet. Om du till exempel vill gå ur a-kassan den sista mars, behöver din begäran om att avsluta medlemskapet komma in till a-kassan senast i mars.

Hur går man ur Kommunals a-kassa?

Om du vill avsluta medlemskapet i Kommunal, ber vi dig ringa oss på nummer 010-442 70 00, knappval 3. I ett samtal kan vi vara säkra på att ge dig viktig information om dina Folksam-försäkringar och se till att du får rätt uppsägningstid och utträdesorsak.

Kan man gå ur A-kassa?

Om du inte längre vill vara medlem i Handels a-kassa behöver du skriftligt ansöka om att avsluta medlemskapet hos oss. En ansökan om att avsluta medlemskapet kan tidigast beviljas från den dag som ansökan kommit in till oss.

Hur skriver man ut sig från A-kassa?

Skriv ut dig Det är viktigt att du meddelar oss när du har fått jobb eller ska börja studera. Du gör det lättast genom att klicka på Skriv ut dig. Om du har valt att skriva ut dig inom 3 månader kommer du att få en påminnelse 10 dagar innan utskrivningsdatum.

Vad händer om man slutar betala a-kassa?

Först kommer vi att skicka dig brev om att vi saknar din medlemsavgift. Det är viktigt att du betalar då så att ditt medlemskap inte avbryts. Avbryts medlemstiden förlorar du de fördelar som följer med en längre, sammanhängande medlemstid.

Hur går man ur unionen?

Gå ur facket

 1. Du måste skriftligen säga upp ditt medlemskap. ...
 2. Uppsägningstiden är två månadsskiften.
 3. Är du medlem i Unionens A-kassa måste du även höra av dig till A-kassan för att göra utträde.
 4. Observera att eventuella försäkringar eller andra förmånsavtal kan upphöra att gälla i samma stund som du lämnar Unionen.

Hur skriver man ut sig från a-kassa?

Skriv ut dig Det är viktigt att du meddelar oss när du har fått jobb eller ska börja studera. Du gör det lättast genom att klicka på Skriv ut dig. Om du har valt att skriva ut dig inom 3 månader kommer du att få en påminnelse 10 dagar innan utskrivningsdatum.