:

När ska getter avmaskas?

Innehållsförteckning:

  1. När ska getter avmaskas?
  2. Hur ofta avmaska get?
  3. Vad behöver man till getter?
  4. Hur mycket dricker getter?
  5. Hur ofta avmaska unghund?
  6. Hur lång tid mellan killingar?

När ska getter avmaskas?

Om stora magmasken återfinns i träckprover tagna under stallsäsong bör samtliga djur som gått på bete föregående säsong avmaskas i god tid, helst några veckor, före betessläpp. Observera att avmaskningsdosen för get är dubbla fårdosen.

Hur ofta avmaska get?

Förr avmaskades vuxna hundar rutinmässigt en gång årligen. Man har frångått denna rekommendation eftersom parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel vilket innebär att läkemedlen blir verkningslösa. Idag rekommenderas avmaskning hos vuxna djur endast när din hund visar tecken på en maskinfektion.

Vad behöver man till getter?

Detta behövs i ett bra betesområde för getter En get äter helst buskar, tistlar och sly, och vad de flesta betecknar som ogräs kan getter se som en delikatess. Därför är det viktigt att du även inkluderar små inslag av buskar och sly på dina betesmarker.

Hur mycket dricker getter?

En fullvuxen get kan dricka ca 2 liter vatten om dagen. Är hon dessutom i laktation kan hon dricka än mer. Tycker geten att vattnet är osmakligt dricker hon mindre och det kan påverka produktionen. Vi håller alltid koll på hur mycket getterna dricker, det är en indikator på vatten kvaliteten.

Hur ofta avmaska unghund?

Ofta är valpen redan avmaskad hos uppfödaren, men den nya valpägaren bör avmaska minst en gång efter hämtningen. På unga valpar räcker det med att använda ett medel som har effekt mot spolmaskar, t ex Banminth. Hunden bör sedan avmaskas igen någon gång mellan 6 mån och 1 års ålder.

Hur lång tid mellan killingar?

KRAV:s (2014) regler kring digivning är följande: ”Lamm och killingar ska dia minst 3 dygn. Kalvar ska dia minst ett dygn, alltså minst 24 timmar.