:

Varför sitter bina utanför kupan?

Innehållsförteckning:

  1. Varför sitter bina utanför kupan?
  2. Hur sprids amerikansk yngelröta?
  3. Får vem som helst ha bin?
  4. Kan drabbas av Utsot?
  5. Hur många kg honung per kupa?
  6. När ska man skatta honung?
  7. När Slutskatta honung?
  8. Hur dödar man ett bisamhälle?

Varför sitter bina utanför kupan?

Luftströmmen genom kupan underlättar vattnets avdunstning. Bin samlas utanför kupan i en svärm som hänger i flustret som ett stort svart skägg. Detta gör de för att inte värmen från bin i kupan ska höja dess innertemperatur. Tyvärr kan bina inte arbeta under tiden, så denna åtgärd tas endast till i nödfall.

Hur sprids amerikansk yngelröta?

Biodlaren är den viktigaste smittspridaren av amerikansk yngelröta. Vaxmellanväggar sprider inte amerikansk yngelröta. Honung från sjuka bisamhällen kan innehålla stora spormängder. Yngelrötesporer kan överföras med vuxna bin, material, utbyggda vaxkakor, pollen och honung.

Får vem som helst ha bin?

Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet för människors hälsa.

Kan drabbas av Utsot?

Utsot kan bero på att samhället är för trångt invintrat och kupan välisolerad. Bina har då ingen möjlighet att sänka temperaturen genom att sprida sig. Detta kan ge upphov till att yngling startar och följden blir en orolig vintervila.

Hur många kg honung per kupa?

Medelskörden för biodlare i Sverige per bisamhälle är ca 30kg/kupa och kan variera från år till år och från plats till plats beroende på zon, väder och nederbörd. Årsbehovet av pollen för ett bisamhälle ligger på 30 – 40kg och det kan finnas 15 pollenkorn per gram honung.

När ska man skatta honung?

Sommaren: Bisamhället växer snabbt och biodlaren måste se till att det blir mer utrymme i bikupan så att alla får plats, annars svärmar bina. Ungefär vid midsommar kan man skörda den första honungen. Det kallas för att skatta.

När Slutskatta honung?

Första steget är att plocka bort skattlådorna – de översta lådorna där de samlar ren honung. Det här är slutskattning, årets sista honungsskörd. När man skattar honung i juni är bina oftast fredliga. De vet att de har gott om tid att fylla på förråden.

Hur dödar man ett bisamhälle?

Förinta Inom bitillsynen avser vi att bisamhället avlivas och destrueras med eller utan bibostaden. Destruktionen sker vanligen genom bränning. Hembigård Äldre begrepp som ursprungligen betecknade den bigård som fanns vid biodlarens hem.