:

Hur använder man tre punkter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man tre punkter?
  2. Vad betyder punkt snedstreck punkt?
  3. Vad menas med ellips?
  4. Vad betyder tre utropstecken?
  5. Vad betyder slash tecken?

Hur använder man tre punkter?

De tre punkterna får inte delas upp på olika rader, och de bör helst inte inleda en ny rad. Inget mellanrum bör göras mellan punkterna. Däremot görs mellanrum före första punkten, såvida punkterna inte markerar att ett ord är avbrutet. Mellanrum görs också efter sista punkten före nytt ord.

Vad betyder punkt snedstreck punkt?

(enskilt tecken) eller ... (enskilda punkter), för att ange att något avbryts, har uteslutits eller inte avslutats.

Vad menas med ellips?

Ellips är en retorisk stilfigur och tankefigur i uttryck som kännetecknas av att en del av satsen utelämnas. Ellips betyder uteslutning. Det är den första transformeringen och innebär att placeringen av ord kan förändra det språkliga uttrycket.

Vad betyder tre utropstecken?

Flera utropstecken och frågetecken Ett sätt att förstärka något i en text är att använda flera utropstecken eller frågetecken på varandra, eller att kombinera dem med varandra. Så här: – Är du galen?? utbrast hon och spärrade upp ögonen.

Vad betyder slash tecken?

Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter då ordet "eller": gift/ogift (läs: "gift eller ogift").