:

Vad är rätt avstånd till framförvarande?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är rätt avstånd till framförvarande?
  2. På vilket sätt kan du avgöra om avståndet?
  3. Vilka metoder kan man använda för att bedöma avståndet till framförvarande bil?
  4. Vilka två tumregler används vid landsvägskörning när det gäller avstånd till framförvarande?
  5. Hur långt är det mellan stolparna på vägen?
  6. Hur långt avstånd ska man hålla på motorväg?
  7. Kan du använda dig av Kantstolparna för att avgöra avståndet?
  8. Hur långt avstånd på motorväg?
  9. Vad är en bruttovikt?
  10. Hur långt avstånd ska du minst ha till framförvarande fordon om du kör 80 km h?

Vad är rätt avstånd till framförvarande?

Människans reaktionsförmåga är begränsad. Vid körning i kö i t ex 70 km/tim behöver du minst meters avstånd till framförvarande fordon för att kunna undvika en seriekrock. Vid halt och slirigt väglag måste du hålla betydligt större avstånd än vid torrt väglag.

På vilket sätt kan du avgöra om avståndet?

Tresekundersregeln: Du ska ligga tre sekunder bakom fordonet framför. Välj ut ett märke i vägen, till exempel en skugga på vägen. När fordonet framför passerar märket, börjar du räkna sekunder. Passerar du märket innan tre sekunder ska du öka avståndet.

Vilka metoder kan man använda för att bedöma avståndet till framförvarande bil?

Tresekundersregeln är ett sätt att bedöma avståndet till fordonet framför dig. Välj ut en punkt som till exempel ett märke i vägen eller en vägstolpe, från det att fordonet framför dig har passerat detta märke börjar du räkna sekunder. Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet.

Vilka två tumregler används vid landsvägskörning när det gäller avstånd till framförvarande?

Samma avstånd i meter som din hastighet i km/h Eftersom stoppsträckan i meter vid bra väglag är lägre än hastigheten i km/h så är en annan bra tumregel att köra minst lika många meter bakom fordonet framför dig som din hastighet i km/h.

Hur långt är det mellan stolparna på vägen?

Avståndet mellan kantstolpar skall vara 50 m på raksträcka och i konkav vertikalkurva. Dessutom skall minst tre stolpar på samma sida vara synliga samtidigt. På motorväg skall avståndet vara 100 m.

Hur långt avstånd ska man hålla på motorväg?

Om väglaget är bra så ska du köra minst lika många meter bakom fordonet framför dig som antalet km/h du kör i. Om du exempelvis kör i 80 km/h så ska du alltså köra minst 80 meter bakom fordonet framför dig.

Kan du använda dig av Kantstolparna för att avgöra avståndet?

På raka motorvägar så är det 100 meter mellan kantstolparna och på raka landsvägar så är det 50 meter mellan kantstolparna. ... Kantstolpar är bra referenspunkter för att mäta avstånd och tid, exempelvis när du ska räkna ut om du kör för nära ett framförvarande fordon.

Hur långt avstånd på motorväg?

Om väglaget är bra så ska du köra minst lika många meter bakom fordonet framför dig som antalet km/h du kör i. Om du exempelvis kör i 80 km/h så ska du alltså köra minst 80 meter bakom fordonet framför dig. Detta eftersom stoppsträckan i meter vid bra väglag är lägre än hastigheten i km/h.

Vad är en bruttovikt?

Bruttovikt på fordon Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Hur långt avstånd ska du minst ha till framförvarande fordon om du kör 80 km h?

Samma avstånd i meter som din hastighet i km/h Om du exempelvis kör i 80 km/hska du alltså köra minst 80 meter bakom fordonet framför dig. Detta eftersom stoppsträckan i meter vid bra väglag är lägre än hastigheten i km/h.