:

Vad gör EU-nämnden?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör EU-nämnden?
  2. Vad gör regeringen och riksdagen?
  3. Hur är EU nämnden sammansatt vilken annan del av riksdagen liknar den?
  4. Varför måste Sverige förhålla sig till EU?
  5. Vad gör regeringen?

Vad gör EU-nämnden?

EU-nämnden är ett organ i Sveriges riksdag där riksdag och regering samråder i EU-frågor. I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Vad gör regeringen och riksdagen?

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Hur är EU nämnden sammansatt vilken annan del av riksdagen liknar den?

Ledamöter från alla partier EU-nämnden är sammansatt som utskotten, med 17 ledamöter från alla riksdagspartierna. ... EU-nämnden förbereder inte förslag till riksdagsbeslut på samma sätt som utskotten gör. Nämnden är till för samråd och information.

Varför måste Sverige förhålla sig till EU?

Sverige ska anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU:s regler. ... Många av de lagar som EU-länderna beslutar om gemensamt på EU-nivå är bindande och kan beslutas med kvalificerad majoritet i ministerrådet, där ministrar från EU-ländernas regeringar tar beslut om lagarna.

Vad gör regeringen?

Regeringens uppgift är att styra landet. Det innebär att den ska genomföra riksdagens beslut. Regeringen planerar för hur man vill styra landet, men det är riksdagens som beslutar.