:

Hur man använder en röjsåg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man använder en röjsåg?
  2. Hur man använder en trimmer?
  3. Hur kör man grästrimmer?
  4. Vilken Trimmerlina?
  5. Vilken tjocklek Trimmertråd?
  6. Vad klarar en röjsåg?

Hur man använder en röjsåg?

VÄLJ EN RÖJSÅG FÖR OGRÄS, SLY OCH SKOG När du behöver ta i lite mer och få bort större ogräs eller sly i skog och mark gör en bra röjsåg jobbet smidigt och effektivt. En röjsåg är en typ av motorsåg med roterande sågklinga, som oftast används med bärsele och är försedd med ett så kallat bikestyre.

Hur man använder en trimmer?

Efter att du kört med trimmer och fått ner håret till 2,5 centimeter (eller vad det är du vill ha), så får du snyggast resultat av att sedan köra trimmern på kortare längd i nacken och på sidorna. Sättet som klipplängden varieras på är med en distanskam; dessa kan du sedan ställa in på olika klipplängder.

Hur kör man grästrimmer?

Det mest grundläggande sättet att arbeta med en grästrimmer är att arbeta från höger till vänster i en halvmåne. Eftersom maskinen oftast roterar motsols innebär det att det klippta gräset hamnar på den klippta sidan.

Vilken Trimmerlina?

Trimmertråd kan användas på röjsågar och grästrimmers. Ska du röja med trimmerlina på din röjsåg rekommenderas en tjockare och mer kraftfull tråd. Vid röjning av kraftigare gräs eller sly kan en tunnare lina lätt gå av. Vi har trimmertråd som är speciellt anpassade för alla olika ändamål.

Vilken tjocklek Trimmertråd?

Viktigast är dock att du har rätt tjocklek på trimmertråden. Trimmertråd är vanligtvis mellan 1,5 och 4 mm i diameter. Tjockare timmertråd klarar tuffare röjningsjobb medan tunnare timmertråd ger dig mer kontroll. Därmed inte sagt att du kan sätta en tjock trimmertråd i den batteridrivna grästrimmer och röja sly.

Vad klarar en röjsåg?

En röjsåg använda för att röja bort gräs, sly och småträd med hjälp av olika skärutrustning. Tråd används för gräs, klinga för sly och småträd. Röjsågen är ett tuffare alternativ till den lite mer behändiga men samtidigt mer begränsade grästrimmern. Grästrimmern går oftast på batteri medan röjsågen drivs med bensin.